certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Fryšták
Adresa: náměstí Míru 43
763 16 Fryšták
IČ / IČO: 00283916
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00283916
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Fryšták
Ing. Lubomír Doležel
577911051
starosta@frystak.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 19.2.2021 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Vodovod a kanalizace Vítová II. přístupová
ID na profilu zadavatele: 00000034
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 11.2.2021 v 14:30:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 11.11.2020
Datum ukončení plnění smlouvy: 19.2.2021

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provést dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Předmět zakázky

×

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provést dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
SOD II.přístupová.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.1 MB od data uveřejnění
bez omezení
Výše skutečně uhrazené ceny bez DPH.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 1.6 MB od 23.9.2021 v 14:45:00
bez omezení
Výše skutečně uhrazené ceny včetně DPH.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 899.3 kB od 23.9.2021 v 14:45:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
75479206 Ing. Luděk Páleníček Ph.D.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka