certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Fryšták
Adresa: náměstí Míru 43
763 16 Fryšták
IČ / IČO: 00283916
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00283916
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Fryšták
Ing. Lubomír Doležel
577911051
starosta@frystak.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zrušena

Zadavatel dne 30.7.2021 zrušil zakázku.

Informace o veřejné zakázce

Název: Obnova místní komunikace ul. Dr. Absolona, ul. Jiráskova a ul. Jaroslava Kvapila ve Fryštáku
ID na profilu zadavatele: 2021044
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
CPV: stavební práce 45000000-7, 45233100-0 stavební úpravy pro komunikace, architektonické, technické a zeměměřičské služby 71250000-5
Předpokládaná hodnota: 8 947 482 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 6.5.2021 v 17:30:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 25.5.2021 v 10:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zrušení zakázky: 30.7.2021

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je řešení obnovy místní komunikace ul. Dr. Absolona, ul. Jiráskova a ul. Jaroslava Kvapila ve Fryštáku. Řešená místní komunikace na ul. Dr. Absolona začíná napojením na stávající místní komunikaci ul. Potoky a končí před napojením na silnici II490. Obnova místní komunikace spočívá v přefrézování stávajících živičných vrstev vozovky, ve výměně obrubníků po celé délce trasy a na 30 % plochy bude ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je řešení obnovy místní komunikace ul. Dr. Absolona, ul. Jiráskova a ul. Jaroslava Kvapila ve Fryštáku. Řešená místní komunikace na ul. Dr. Absolona začíná napojením na stávající místní komunikaci ul. Potoky a končí před napojením na silnici II490. Obnova místní komunikace spočívá v přefrézování stávajících živičných vrstev vozovky, ve výměně obrubníků po celé délce trasy a na 30 % plochy bude provedena kompletní obnova všech konstrukčních vrstev vozovky. Řešená místní komunikace ul. Jiráskova začíná napojením na stávající místní komunikaci ul. Potoky a končí napojením na místní komunikaci ul. Komenského. Obnova místní komunikace spočívá v předláždění stávajícího povrchu komunikace a na 30 % plochy také ve výměně zbývajících konstrukčních vrstev vozovky. Řešená místní komunikace na ulici Jaroslava Kvapila začíná napojením na stávající silnici II490 a končí na stávající polní cestu. Obnova místní komunikace spočívá v přefrézování stávajících živičných vrstev vozovky, ve výměně obrubníků a jednořádku z žulové kostky.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Vyzva k podani nabidky.pdf Výzva k podání nabídek 585.4 kB od 6.5.2021 v 17:30:00
bez omezení
Zadávací dokumentace.zip Zadávací dokumentace 7 MB od 6.5.2021 v 17:30:00
bez omezení
Vysvetleni ZD c. 1.zip Vysvětlení zadávací dokumentace 1.3 MB od 21.5.2021 v 11:30:00
bez omezení
Rozhodnutí o zrušení.pdf Rozhodnutí o zrušení 57.7 kB od 30.7.2021 v 12:15:00
bez omezení
Písemná zpráva zadavatele.pdf Písemná zpráva 171.8 kB od 18.8.2021 v 16:00:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
45274924 EUROVIA CS, a.s.
43005560 Porr a.s.
48035599 SWIETELSKY stavební s.r.o.
26177005 COLAS CZ, a.s.
26913216 Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.
25317628 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
26792711 SILNICE.CZ s. r. o.

Přidání účastníků

×

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka