certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Fryšták
Adresa: náměstí Míru 43
763 16 Fryšták
IČ / IČO: 00283916
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00283916
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Fryšták
Ing. Lubomír Doležel
577911051
starosta@frystak.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 20.9.2021 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Realizace varovného informačního systému pro město Fryšták – rozšíření dPP
ID na profilu zadavatele: 2021043
Druh: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
CPV: 64216200-5, 32230000-4, 90714100-6, 31620000-8
Předpokládaná hodnota: 4.232.610,00
Datum zahájení / uveřejnění: 10.5.2021 v 10:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 27.5.2021 v 10:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 20.9.2021

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka protipovodňového varovného a informačního systému městaFryšták. Záměrem zadavatele je vybudovat varovný a informační systém tak, aby bylo možné předpovídatpředmětné ukazatele nebezpečí plynoucí z vodního toku a varovat ohrožené obyvatelstvo v doběvzniku mimořádné události, a tak snížit materiální škody a chránit zdraví a životy obyvatel. Systémbude ozvučovat celé předmětné území pomoci akustických ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky je dodávka protipovodňového varovného a informačního systému městaFryšták. Záměrem zadavatele je vybudovat varovný a informační systém tak, aby bylo možné předpovídatpředmětné ukazatele nebezpečí plynoucí z vodního toku a varovat ohrožené obyvatelstvo v doběvzniku mimořádné události, a tak snížit materiální škody a chránit zdraví a životy obyvatel. Systémbude ozvučovat celé předmětné území pomoci akustických bezdrátových jednotek, které slouží propřenos varovných informací pro obyvatele v případě ohrožení povodněmi. Dále musí systémumožňovat integrovat stávající hladinoměry a kontrolovat tak výšku vodní hladiny a v případězvýšení neprodleně informovat dotčené orgány.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Zadávací dokumentace.zip Zadávací dokumentace 7.3 MB od data uveřejnění
bez omezení
Vyzva k podani nabidky.pdf Výzva k podání nabídek 461.1 kB od data uveřejnění
bez omezení
Oznámení zadavatele o vyběru dodavatele.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 451.7 kB od 16.8.2021 v 15:30:00
bez omezení
Podepsaná smlouva_PWS Plus.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 23.6 MB od 20.9.2021 v 12:15:00
bez omezení
Písemná zpráva zadavatele.pdf Písemná zpráva 314.8 kB od 20.9.2021 v 15:00:00
bez omezení
Dohoda o narovnání sign.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 309.9 kB od 22.9.2021 v 13:15:00
bez omezení
Dodatek č. 1 VIS.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 478.7 kB od 6.6.2022 v 15:30:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Stažení zneplatněného dokumentu

×

Chystáte se stáhnout zadavatelem zneplatněný dokument.

Opravdu chcete stáhnout tento dokument?

Ano Ne

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
28305795 PWS Plus s.r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
47307781 TELMO a.s.
28305795 PWS Plus s.r.o.
14799634 Colsys s.r.o.

Přidání účastníků

×

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka