certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Fryšták
Adresa: náměstí Míru 43
763 16 Fryšták
IČ / IČO: 00283916
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00283916
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Fryšták
Ing. Lubomír Doležel
577911051
starosta@frystak.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 22.12.2021 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Nákup malého komunálního vozidla
ID na profilu zadavatele: 2021054
Druh: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
CPV: Motorová vozidla pro zvláštní účely 34144000-8
Předpokládaná hodnota: 1 800 000 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 9.6.2021 v 14:15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 28.6.2021 v 10:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 18.10.2021
Datum ukončení plnění smlouvy: 22.12.2021

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na dodávky je dodání 1 ks malého speciálního nákladního vozidla automobilu, který bude sloužit jako nosič komunálních nástaveb.

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky na dodávky je dodání 1 ks malého speciálního nákladního vozidla automobilu, který bude sloužit jako nosič komunálních nástaveb.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Výzva k podání nabídky.pdf Výzva k podání nabídek 436.2 kB od data uveřejnění
bez omezení
Zadávací dokumentace.zip Zadávací dokumentace 1.7 MB od data uveřejnění
bez omezení
Oznámení zadavatele o výběru dodavatele.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 466.3 kB od 1.9.2021 v 10:15:00
bez omezení
Podepsaná smlouva Unikont vč. příloh.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.8 MB od 21.10.2021 v 8:00:00
bez omezení
Písemná zpráva zadavatele.pdf Písemná zpráva 1.2 MB od 21.10.2021 v 10:00:00
bez omezení
Skutečně uhrazená cena.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 58.2 kB od 21.4.2022 v 14:15:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
41193113 Unikont Group s.r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
41193113 Unikont Group s.r.o.

Přidání účastníků

×

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka