certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Fryšták
Adresa: náměstí Míru 43
763 16 Fryšták
IČ / IČO: 00283916
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00283916
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Fryšták
Ing. Lubomír Doležel
577911051
starosta@frystak.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 22.9.2021 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Oprava MK Dolní Ves, Fryšták, oprava MK u TS Fryšták, oprava autobusové točny Vítová ve Fryštáku
ID na profilu zadavatele: 2021081
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: stavební práce 45000000-7, stavební úpravy pro komunikace 45233100-0, architektonické, technické a zeměměřičské služby 71250000-5
Předpokládaná hodnota: 3 200 000 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 5.10.2021 v 8:30:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 22.9.2021

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je řešení opravy komunikace u technických služeb, účelové komunikace v místní části Dolní Ves a autobusové točny, Fryšták - Vítová ve Fryštáku. Oprava komunikace, která slouží jako příjezdová k areálu technických služeb a sběrného dvora ve městě Fryšták je navržena od napojení na ulici Lúčky na rozhraní zpevněných ploch a pokračuje dále podél areálu technických služeb. Dále je řešení ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je řešení opravy komunikace u technických služeb, účelové komunikace v místní části Dolní Ves a autobusové točny, Fryšták - Vítová ve Fryštáku. Oprava komunikace, která slouží jako příjezdová k areálu technických služeb a sběrného dvora ve městě Fryšták je navržena od napojení na ulici Lúčky na rozhraní zpevněných ploch a pokračuje dále podél areálu technických služeb. Dále je řešení výstavby účelové komunikace v místní části Dolní Ves ve Fryštáku. Vybudování účelové komunikace spočívá v odstranění stávajícího travního drnu, poté ve vyrovnání z vrstvy štěrkodrti. Předmětem je také oprava autobusové točny ve Vítové, což je místní část města Fryšták. Současnou úpravu povrchu tvoří štěrkový povrch se značnými nerovnostmi, betonová opěrná zídka, nově vybudované autobusové nástupiště a zatravněné plochy.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Smlouva o dílo včetně příloh.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 4.6 MB od data uveřejnění
bez omezení
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 7.8 MB od 4.11.2021 v 10:45:00
bez omezení
Přloha k dodatku č. 1 - rozpočet.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 650.5 kB od 4.11.2021 v 10:45:00
bez omezení
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 347.7 kB od 20.12.2021 v 10:45:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
26913453 Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
26229455 Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
42340802 KKS, spol. s r.o.
26913453 Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.
42339839 SMO a.s.

Přidání účastníků

×

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka