certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Fryšták
Adresa: náměstí Míru 43
763 16 Fryšták
IČ / IČO: 00283916
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00283916
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Fryšták
Ing. Lubomír Doležel
577911051
starosta@frystak.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 8.9.2021 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Dodávky vybavení v rámci projektu Modernizace cvičné kuchyňky a odborných IT učeben
ID na profilu zadavatele: 00000036
Druh: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
(dle metodiky poskytovatele dotace...)

Podrobnější popis metodiky poskytovatele dotace

×

IROP_MMR

CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 9.12.2021 v 11:45:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 8.9.2021

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

dodávka vybavení odborných učeben

Předmět zakázky

×

dodávka vybavení odborných učeben

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Kupní smlouva.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 5.7 MB od data uveřejnění
bez omezení
Dodatek č. 1 Hilbert.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 86.7 kB od 17.12.2021 v 8:45:00
bez omezení
Dodatek č. 2 Hilbert.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 811.4 kB od 17.12.2021 v 8:45:00
bez omezení
Skutečně uhrazená cena.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 56.7 kB od 21.4.2022 v 14:00:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
28661133 Hilbert Interiéry s.r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka