certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Fryšták
Adresa: náměstí Míru 43
763 16 Fryšták
IČ / IČO: 00283916
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00283916
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Fryšták
Ing. Pavel Gálík, starosta
+420 577 911 051
starosta@frystak.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 23.1.2024 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Rekonstrukce kotelny Sokolovny Komenského 78 a rekonstrukce kotelny zdravotního střediska Komenského 5
ID na profilu zadavatele: 2023059
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: Instalace a montáž plynového zařízení 45333000-0, Instalace a montáž kotlů 45331110-0, Kotle k ústřednímu vytápění 44621220-7, Elektroinstalační práce 45310000-3, Elektroinstalační práce pro vytápění budov a montáž jiných elektrických zařízení 45315000-8.
Předpokládaná hodnota: 2 127 927 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 19.7.2023 v 15:15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 3.8.2023 v 10:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 9.10.2023
Datum ukončení plnění smlouvy: 23.1.2024

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky na stavební práce spočívá: – v případě části A v rekonstrukci kotelny v objektu Sokolovny č.p. 78 včetně souvisejících úpravy vnitřních instalací ústřední vytápění, zdravotní instalace, silnoproud, M a R mimo jiné i nezbytné stavební úpravy v místnosti kotelny v 1.PP. – v případě části B v rekonstrukci kotelny v objektu zdravotního střediska č.p. 5 včetně souvisejících úprav vnitřních instalací mimo jiné i ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmět veřejné zakázky na stavební práce spočívá: – v případě části A v rekonstrukci kotelny v objektu Sokolovny č.p. 78 včetně souvisejících úpravy vnitřních instalací ústřední vytápění, zdravotní instalace, silnoproud, M a R mimo jiné i nezbytné stavební úpravy v místnosti kotelny v 1.PP. – v případě části B v rekonstrukci kotelny v objektu zdravotního střediska č.p. 5 včetně souvisejících úprav vnitřních instalací mimo jiné i nezbytné stavební úpravy v místnosti kotelny v 1.PP a z části i některých místnostech 1.PP. Rozvody, otopná tělesa aj. budou ponechány, vzhledem ke skutečnosti, že jejich stav je vyhovující.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Výzva k podání nabídky_pro obě části.pdf Výzva k podání nabídek 798 kB od data uveřejnění
bez omezení
Zadávací dokumentace vč. př. č.1-3, 6-7.zip Zadávací dokumentace 1 MB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 4A - PD_frystak_rek_kotelny_sokolovna.zip Zadávací dokumentace 6.8 MB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 4B - PD_ZS_Frystak_rek_kotelny_zdr.stred.zip Zadávací dokumentace 5.3 MB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 5A -Soupis prací, dodávek a služeb.zip Zadávací dokumentace 131.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 5B - Soupis prací, dodávek a služeb.zip Zadávací dokumentace 105.8 kB od data uveřejnění
bez omezení
Oznámení o výběru dodavatele_část A.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 974.3 kB od 4.9.2023 v 11:15:00
bez omezení
Oznámení o výběru dodavatele_část B.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 979 kB od 4.9.2023 v 11:15:00
bez omezení
Smlouva_část A_anonym..pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 2.8 MB od 24.10.2023 v 16:15:00
bez omezení
Smlouva_část B_anonym..pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 2.1 MB od 24.10.2023 v 16:15:00
bez omezení
SUC - Část B - Rekonstrukce kotelny zdravotního střediska Komenského 5, Fryšták.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 123.9 kB od 11.12.2023 v 7:45:00
bez omezení
Dohoda o narovnání - 4mont elektric s.r.o..pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 325 kB od 24.1.2024 v 10:15:00
bez omezení
10) Část A - Rekonstrukce kotelny Sokolovny Komenského 78, Fryšták.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 121.2 kB od 25.1.2024 v 12:00:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
07087896 4mont elektric s.r.o.
07087896 4mont elektric s.r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
09952284 Lüger group s.r.o.
07087896 4mont elektric s.r.o.
09824545 KLASA VTP s.r.o.

Přidání účastníků

×

Seznam subdodavatelů VZ

IČ / IČO Název Akce
08360235 Ing. Václav Pavlík

×

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka