certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Fryšták
Adresa: náměstí Míru 43
763 16 Fryšták
IČ / IČO: 00283916
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00283916
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Fryšták
Ing. Pavel Gálík, starosta
+420 577 911 051
starosta@frystak.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 13.11.2023 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Stavební úpravy zdravotního střediska Fryšták 1. etapa
ID na profilu zadavatele: 00000048
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 19.10.2023 v 7:30:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 10.8.2023
Datum ukončení plnění smlouvy: 13.11.2023

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Dílem se rozumí investiční akce Stavební úpravy zdravotního střediska Fryšták 1. etapa v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 28.07.2023.

Předmět zakázky

×

Dílem se rozumí investiční akce Stavební úpravy zdravotního střediska Fryšták 1. etapa v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 28.07.2023.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Smlouva o dílo ELSO systém s.r.o. - Stavební úpravy zdravotního střediska Fryšták 1. etapa.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 6 MB od data uveřejnění
bez omezení
Dodatek č.1 Smlouva o dílo ELSO systém s.r.o. - Stavební úpravy zdravotního střediska Fryšták 1. etapa.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.2 MB od data uveřejnění
bez omezení
SUC- Stavební úpravy zdravotního střediska Fryšták 1. etapa.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 123.2 kB od 11.12.2023 v 7:45:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
60748303 ELSO system spol. s r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka