certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Fryšták
Adresa: náměstí Míru 43
763 16 Fryšták
IČ / IČO: 00283916
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00283916
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Fryšták
Ing. Pavel Gálík, starosta
+420 577 911 051
starosta@frystak.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 12.12.2023 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Oprava místní komunikace ulice Komenského, Fryšták
ID na profilu zadavatele: 00000049
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 28.11.2023 v 14:15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 4.11.2023
Datum ukončení plnění smlouvy: 12.12.2023

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Dílem se rozumí investiční akce Oprava místní komunikace ulice Komenského, Fryšták v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 25.10.2023, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

Předmět zakázky

×

Dílem se rozumí investiční akce Oprava místní komunikace ulice Komenského, Fryšták v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 25.10.2023, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Smlouva o dílo - Oprava místní komunikace ulice Komenského, Fryšták.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 386.7 kB od data uveřejnění
bez omezení
11) Oprava místní komunikace Komenského, Fryšták.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 125.5 kB od 15.12.2023 v 8:15:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
48035599 SWIETELSKY stavební s.r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka