certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Fryšták
Adresa: náměstí Míru 43
763 16 Fryšták
IČ / IČO: 00283916
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00283916
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Fryšták
Ing. Pavel Gálík, starosta
+420 577 911 051
starosta@frystak.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 3.11.2023 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Smlouva o poskytování prací a služeb IT
ID na profilu zadavatele: 00000050
Druh: Služby
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 30.11.2023 v 15:15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 3.11.2023

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli servisní služby v rozsahu a za podmínek v této Smlouvě uvedených a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli dohodnutou úplatu.

Předmět zakázky

×

Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli servisní služby v rozsahu a za podmínek v této Smlouvě uvedených a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli dohodnutou úplatu.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Smlouva o poskytování prací a služeb (IT).pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 763.9 kB od data uveřejnění
bez omezení
15) Smlouva o poskytování prací a služeb.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 125 kB od 18.1.2024 v 9:30:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
08217661 ICT NWT s.r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka