certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Luhačovice
Adresa: nám. 28. října 543
763 26 Luhačovice
IČ / IČO: 00284165
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284165
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Luhačovice

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 26.7.2017 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Luhačovice – rozvoj lokality Jezírko lásky
ID na profilu zadavatele: 00000021
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
(dle metodiky poskytovatele dotace...)

Podrobnější popis metodiky poskytovatele dotace

×

Program rozvoje venkova

CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: 550 266 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 7.10.2016 v 12:15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 19.10.2016 v 11:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 7.11.2016
Datum ukončení plnění smlouvy: 26.7.2017

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou práce v turisticky oblíbené lokalitě Jezírka lásky v k. ú. Luhačovice,konkrétně jde o opravu přístupového chodníku, rozšíření chodníku z lomového kamene v prostorupřed vodní nádrží, opravu stávajících laviček, opravu zábradlí lávky přes vodoteč, asanacistávajícího a stavbu nového odpočinkového altánu, instalaci informační tabule a odpadkovýchkošů.Předmět zakázky bude proveden v souladu s projektovou dokumentací stavby ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem zakázky jsou práce v turisticky oblíbené lokalitě Jezírka lásky v k. ú. Luhačovice,konkrétně jde o opravu přístupového chodníku, rozšíření chodníku z lomového kamene v prostorupřed vodní nádrží, opravu stávajících laviček, opravu zábradlí lávky přes vodoteč, asanacistávajícího a stavbu nového odpočinkového altánu, instalaci informační tabule a odpadkovýchkošů.Předmět zakázky bude proveden v souladu s projektovou dokumentací stavby vypracovanouIng. Lubomírem Šenovským, Solné 166, 763 26 Luhačovice, a autorizovanou Ing. JosefemŠenovským, Horní Lhota 161 (příloha č. 5 zadávacích podmínek), včetně soupisu stavebníchprací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 4 zadávacích podmínek) a pravomocnéhorozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Zadavaci dokumentace.zip Zadávací dokumentace 2 MB od data uveřejnění
bez omezení
Skutečně uhrazená cena.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 179.1 kB od 11.8.2017 v 16:45:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
49975358 KAVYL, spol. s r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka