certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Luhačovice
Adresa: nám. 28. října 543
763 26 Luhačovice
IČ / IČO: 00284165
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284165
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Luhačovice

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 4.12.2017 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Úspory energie budovy Technických služeb Luhačovice
ID na profilu zadavatele: 2016117
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
(dle metodiky poskytovatele dotace...)

Podrobnější popis metodiky poskytovatele dotace

×

zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) a podpůrně dle metodiky poskytovatele dotace OPŽP registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001539

CPV: stavební práce - 45000000-7, tepelné izolace - 45321000-3, instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků - 45421100-5, elektroinstalační práce - 45310000-3
Předpokládaná hodnota: 5790000,
Datum zahájení / uveřejnění: 21.11.2016 v 15:30:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 20.12.2016 v 9:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 11.4.2017
Datum ukončení plnění smlouvy: 4.12.2017

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce jsou energetické úspory stávajícího objektu. Mezi energetické úspory se řadí především zlepšení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí obálky budovy a výměna výplní stavebních otvorů (zateplení fasády, střechy, stropu a stěn v technických místnostech, výměna oken a dveří).

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce jsou energetické úspory stávajícího objektu. Mezi energetické úspory se řadí především zlepšení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí obálky budovy a výměna výplní stavebních otvorů (zateplení fasády, střechy, stropu a stěn v technických místnostech, výměna oken a dveří).

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Výzva k podání nabídky.pdf Oznámení / výzva - jiná 2.1 MB od data uveřejnění
bez omezení
Zadavaci dokumentace.zip Zadávací dokumentace 26.3 MB od data uveřejnění
bez omezení
Vysvetleni ZD c. 1.zip Vysvětlení zadávací dokumentace 3.7 MB od 29.11.2016 v 11:45:00
bez omezení
Vysvetleni zadavaci dokumentace c. 2.pdf Vysvětlení zadávací dokumentace 113.9 kB od 30.11.2016 v 16:15:00
bez omezení
Vysvetleni zadavaci dokumentace c. 3.pdf Vysvětlení zadávací dokumentace 116.4 kB od 2.12.2016 v 12:15:00
bez omezení
Vysvetleni zadavaci dokumentace c. 4.pdf Vysvětlení zadávací dokumentace 106.2 kB od 7.12.2016 v 9:00:00
bez omezení
Vysvetleni zadavaci dokumentace c. 5.zip Vysvětlení zadávací dokumentace 504 kB od 8.12.2016 v 9:30:00
bez omezení
Vysvetleni zadavaci dokumentace c. 6.zip Vysvětlení zadávací dokumentace 3.8 MB od 13.12.2016 v 11:00:00
bez omezení
Vysvetleni zadavaci dokumentace c. 7.pdf Vysvětlení zadávací dokumentace 74.7 kB od 15.12.2016 v 9:00:00
bez omezení
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 127.4 kB od 23.2.2017 v 11:30:00
bez omezení
SoD vc. priloh.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 21.6 MB od 12.4.2017 v 16:45:00
bez omezení
Písemná zpráva zadavatele.pdf Písemná zpráva 1.4 MB od 13.4.2017 v 14:30:00
bez omezení
Dodatek č. 1 smlouvy.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 4 MB od 8.11.2017 v 15:15:00
bez omezení
skutečně uhrazená cena (002).pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 187.2 kB od 3.1.2018 v 9:30:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
28269314 STAVBY VANTO, s.r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
25317300 Zlínské stavby, a.s.
41084900 1. VASTO spol. s r.o.
27675912 VESTAV group s.r.o.
29199433 SATIM CZ s.r.o.
42340454 ERGO VH, spol. s r.o.
29239109 Stavební firma Hanáček, s.r.o.
25367501 DACH SYSTEM s.r.o.
27729591 FASÁDY Zlín s.r.o.
25593056 HOKR STAVBY s.r.o.
28269314 STAVBY VANTO, s.r.o.
27666425 FILMONT, s.r.o.
46994955 INSTOP, spol. s r.o.
46992715 3V & H, s.r.o.
26945509 Sanizo spol. s r.o.
27776506 MH - STAVBY, s.r.o.
60749393 AG STAVING, s.r.o.

Přidání účastníků

×

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka