certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Luhačovice
Adresa: nám. 28. října 543
763 26 Luhačovice
IČ / IČO: 00284165
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284165
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Luhačovice

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 20.10.2017 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Instalace kogeneračních jednotek v městské plovárně Luhačovice
ID na profilu zadavatele: 2015114
Druh: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
CPV: 39711300-2 - Elektrotepelné přístroje, 44621200-1 - Kotle, 45000000-7 stavební práce, 45111300-1 - Demontážní práce, 45310000-3 - Elektroinstalační práce
Předpokládaná hodnota: 2 517 400 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 9.3.2017 v 14:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 27.3.2017 v 9:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 12.7.2017
Datum ukončení plnění smlouvy: 20.10.2017

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Projekt řeší umístění kogenerační jednotky do prostoru stávající kotelny. Intalovaný tepelný výkon kotelny bude změněn z původní hodnoty 825kWt na hodnotu 641 kWt. Akumulace tepla z nově instalované kogenerační jednotky bude probíhat v místnosti strojovny ve 3 ks akumulačních nádob o jmenovitém objemu 2000l (celkový objem akumulace topné vody bude 6m3). Elektrický výkon z nově instalované kogenerační jednotky bude vyveden na hlavní rozvaděč. V místnosti ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Projekt řeší umístění kogenerační jednotky do prostoru stávající kotelny. Intalovaný tepelný výkon kotelny bude změněn z původní hodnoty 825kWt na hodnotu 641 kWt. Akumulace tepla z nově instalované kogenerační jednotky bude probíhat v místnosti strojovny ve 3 ks akumulačních nádob o jmenovitém objemu 2000l (celkový objem akumulace topné vody bude 6m3). Elektrický výkon z nově instalované kogenerační jednotky bude vyveden na hlavní rozvaděč. V místnosti kotelny bude demontován 1 ks stávajícího plynového kondenzačního kotle, ten bude posunut do prostoru mezi komínovým tělesem a nosným sloupem, bude pro něj vybudován nový železobetonový sokl. Stávající sokl pod tímto kotlem bude vybourán a na jeho místě bude zbudován nový železobetonový sokl pod novou kogenerační jednotku. Pro dopravu kogenerační jednotky do kotelny musí být demontována část vzduchotechnického potrubí v kotelně a dvoukřídlové dveře do kotelny, včetně VZT žaluzie. Po instalaci technologie do kotelny budou dveře a vzduchotechnika vráceny na původní místo. Pro vyvedení topného a elektrického výkonu kogenerační jednotky budou ve vnitřních zdech kotelny a strojovny zbudovány nové prostupy.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Výzva k podání nabídky.pdf Výzva k podání nabídek 1.4 MB od data uveřejnění
bez omezení
Zadávací dokumentace včetně příloh č. 1-5.zip Zadávací dokumentace 12.9 MB od data uveřejnění
bez omezení
Oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 67.8 kB od 13.4.2017 v 15:00:00
bez omezení
Smlouva vcetne prilohy.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 16 MB od 17.7.2017 v 13:00:00
bez omezení
Písemná zpráva zadavatele.pdf Písemná zpráva 960.9 kB od 26.7.2017 v 16:00:00
bez omezení
skutečně uhrazená cena.pdf Skutečně uhrazená cena z veřejné zakázky 186.8 kB od 1.12.2017 v 15:00:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
46993223 CERGOMONT s.r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
46993223 CERGOMONT s.r.o.

Přidání účastníků

×

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka