certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Lukov
Adresa: K Lůčkám 350
763 17 Lukov
IČ / IČO: 00284173
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284173
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Lukov

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 29.6.2015 zadána vítěznému uchazeči.

Informace o veřejné zakázce

Název: Revitalizace veřejných ploch v obci Lukov
ID na profilu zadavatele: 02015063
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
(dle metodiky poskytovatele dotace...)
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 2.6.2015 v 13:45:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 15.6.2015 v 10:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 29.6.2015

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

1. Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je řešení komplexní revitalizace vymezené části obce Lukov, která je přímou spojnicí s centrem obce a tedy i dalšími budovami občanské vybavenosti. Projekt zahrnuje výstavbu zpevněných ploch – chodníků, výstavbu stezky pro pěší i cyklisty propojující cyklostezku Lukov-Zlín Lešná s revitalizovanou lokalitou a v budoucnu i se zamýšlenou cyklostezkou na Fryšták, výstavba komunikace a parkovací plochy, ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

1. Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je řešení komplexní revitalizace vymezené části obce Lukov, která je přímou spojnicí s centrem obce a tedy i dalšími budovami občanské vybavenosti. Projekt zahrnuje výstavbu zpevněných ploch – chodníků, výstavbu stezky pro pěší i cyklisty propojující cyklostezku Lukov-Zlín Lešná s revitalizovanou lokalitou a v budoucnu i se zamýšlenou cyklostezkou na Fryšták, výstavba komunikace a parkovací plochy, výsadbu zeleně – vytvoření odpočinkové ( klidové ) zóny vybavené příslušným mobiliářem ( lavičky, odpadkové koše, informační tabule ), výstavbu mlatového hřiště pro pétanque a hraní kuliček v rámci odpočinkové ( klidové ) zóny, výstavbu autobusových zastávek pro bezpečné a příjemné strávení času při čekání na autobus. Celé revitalizované území bude zajišťovat bezproblémový i bezpečný přístup všem obyvatelům obce Lukov včetně osob s omezenou schopností pohybu do všech míst s občanskou vybaveností a podnikatelských služeb, čekání na autobus v příjemném prostředí, relaxaci v zeleni.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Výzva k podání nabídky_podpis.pdf Oznámení / výzva - jiná 1.9 MB od 2.6.2015 v 13:45:00
bez omezení
Zadávací dokumentace.zip Zadávací dokumentace 13.6 MB od 2.6.2015 v 13:45:00
bez omezení
Smlouva o dílo.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 2.4 MB od 30.6.2015 v 14:45:00
bez omezení
Obchodní podmínky.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 8.5 MB od 30.6.2015 v 14:45:00
bez omezení
Rozpočet.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 5.8 MB od 30.6.2015 v 14:45:00
bez omezení
Harmonogram postupu praci.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 196.3 kB od 30.6.2015 v 14:45:00
bez omezení
Revitalizace-Dodatek č-1.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.6 MB od 3.12.2015 v 14:00:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam uchazečů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu uchazečů a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka