certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Lukov
Adresa: K Lůčkám 350
763 17 Lukov
IČ / IČO: 00284173
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284173
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Lukov

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 16.6.2015 zadána vítěznému uchazeči.

Informace o veřejné zakázce

Název: ZTV k RD Lukov - Nade Mlýnem - komunikace
ID na profilu zadavatele: 00012015
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 1.10.2015 v 15:45:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 16.6.2015

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě k provedení a dodávce stavebních prací a souvisejících projektových a inženýrských činností na akci: ,,ZTV k RD Lukov - Nade Mlýnem - komunikace

Předmět zakázky

×

Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě k provedení a dodávce stavebních prací a souvisejících projektových a inženýrských činností na akci: ,,ZTV k RD Lukov - Nade Mlýnem - komunikace

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Smlouva-o-Dílo-ZTV RD Nade Mlýnem-komunikace.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 3.7 MB od 1.10.2015 v 15:45:00
bez omezení
Dodatek č-1-ZTV Nade Mlýnem-komunikace.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 509.7 kB od 1.10.2015 v 16:00:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam uchazečů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu uchazečů a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka