certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Lukov
Adresa: K Lůčkám 350
763 17 Lukov
IČ / IČO: 00284173
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284173
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Lukov

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 13.5.2016 zadána vítěznému uchazeči.

Informace o veřejné zakázce

Název: Lukov - Nákupní středisko č.p. 300, stavební úpravy II.NP - 2. etapa
ID na profilu zadavatele: 00012016
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 24.5.2016 v 16:30:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 13.5.2016

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na své nebezpečí a náklady v níže uvedených termínech, rozsahu a za sjednanou cenu, která odpovídá tomuto věcnému plnění, dílo - provedení stavby ,,Lukov - Nákupní středisko č.p. 300, stavební úpravy II.NP - 2. etapa. Předmět zahrnuje realizaci díla.

Předmět zakázky

×

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na své nebezpečí a náklady v níže uvedených termínech, rozsahu a za sjednanou cenu, která odpovídá tomuto věcnému plnění, dílo - provedení stavby ,,Lukov - Nákupní středisko č.p. 300, stavební úpravy II.NP - 2. etapa. Předmět zahrnuje realizaci díla.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Smlouva-Vařák-NS-2-patro.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 8.3 MB od data uveřejnění
bez omezení
Dodatek-č-1-NS-2-patro.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 220.4 kB od 13.7.2016 v 15:45:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam uchazečů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu uchazečů a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka