certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Lukov
Adresa: K Lůčkám 350
763 17 Lukov
IČ / IČO: 00284173
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284173
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Lukov

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 11.1.2017 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: konzervace hradby a úprava ploch, Hrad Lukov - Dolní hrad
ID na profilu zadavatele: 1/2017
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 19.1.2017 v 15:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 11.1.2017

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem smlouvy je provedení prací v prostorách hradu Lukov podle dokumentace Hradu Lukov - dolní hrad, konzervace hradby a úpravy ploch. Objekt SO 04.1. Východní hradba - horní úsek 2. etapa a dle položkového rozpočtu v příloze č. 1.

Předmět zakázky

×

Předmětem smlouvy je provedení prací v prostorách hradu Lukov podle dokumentace Hradu Lukov - dolní hrad, konzervace hradby a úpravy ploch. Objekt SO 04.1. Východní hradba - horní úsek 2. etapa a dle položkového rozpočtu v příloze č. 1.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
SPHL-smlouva-2017-hrad.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.2 MB od data uveřejnění
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka