certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Lukov
Adresa: K Lůčkám 350
763 17 Lukov
IČ / IČO: 00284173
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284173
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Lukov

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 15.3.2017 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Stavební úpravy pro novou třídu MŠ - budova OÚ a MŠ v Lukově
ID na profilu zadavatele: 2017006
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
(dle metodiky poskytovatele dotace...)

Podrobnější popis metodiky poskytovatele dotace

×

Metodika dle IROP

CPV: Stavební práce - 45000000-7, Okna, dveře a související položky - 44221000-5, Elektroinstalační práce - 45310000-3, Stavební zámečnictví a stavební truhlářské práce - 45420000-7, Zařízení pro ústřední vytápění - 39715210-2, Sanitární výrobky - 44411000-4
Předpokládaná hodnota: 3 200 000 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 26.1.2017 v 14:30:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 16.2.2017 v 9:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 15.3.2017

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce Jedná se o stavební úpravy části 1.PP stávající budovy v současnosti využívané jako knihovna a společenská místnost se sociálním zázemím. Stávající technické řešení budovy v současnosti neumožňuje užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Z tohoto důvodu bude výškově upravena přístupová část chodníku u bočního schodiště a na přístupovém schodišti k nové třídě MŠ ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce Jedná se o stavební úpravy části 1.PP stávající budovy v současnosti využívané jako knihovna a společenská místnost se sociálním zázemím. Stávající technické řešení budovy v současnosti neumožňuje užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Z tohoto důvodu bude výškově upravena přístupová část chodníku u bočního schodiště a na přístupovém schodišti k nové třídě MŠ bude instalována šikmá schodišťová plošina. Stavební práce budou zahrnovat nové vnitřní rozvody vody, kanalizace, ústředního vytápění, elektroinstalaci a vzduchotechniku.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Zadávací dokumentace vč. příloh.zip Zadávací dokumentace 6.5 MB od data uveřejnění
bez omezení
Výzva k podání nabídky.pdf Výzva k podání nabídek 1.7 MB od data uveřejnění
bez omezení
Vysvetleni zadavaci dokumentace c. 1.zip Vysvětlení zadávací dokumentace 1.9 MB od 3.2.2017 v 13:45:00
bez omezení
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 132.5 kB od 10.3.2017 v 12:00:00
bez omezení
SoD vc. priloh.zip Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 15.3 MB od 15.3.2017 v 14:00:00
bez omezení
Dodatek c. 1 k SoD.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 757.6 kB od 13.7.2017 v 14:15:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka