certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Lukov
Adresa: K Lůčkám 350
763 17 Lukov
IČ / IČO: 00284173
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284173
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Lukov

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 23.7.2018 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Naučný chodník, Bojnice - Lukov
ID na profilu zadavatele: 2018077
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
(dle metodiky poskytovatele dotace...)

Podrobnější popis metodiky poskytovatele dotace

×

NFP304020P528 - Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

CPV: 45000000-7, 45112000-5, 45233100-0, 45213316-1, 45112710-5, 71250000-5
Předpokládaná hodnota: 3 338 045 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 21.6.2018 v 12:30:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 2.7.2018 v 11:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 23.7.2018

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je oprava chodníku š. 1,7m v ulici Hradská, včetně stávajících vjezdů. Jde o chodník podél páteřní místní komunikace vedoucí od jihu na sever a stávající místní komunikace chodník rozdělují na celkem 4 úseky délek: 150m, 176m, 155m a 177m. Chodník bude respektovat stávající terén. Konstrukce chodníků bude provedena ze zámkové dlažby se štěrkovým podsypem a silničními obrubníky Povrchové vody budou jako ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je oprava chodníku š. 1,7m v ulici Hradská, včetně stávajících vjezdů. Jde o chodník podél páteřní místní komunikace vedoucí od jihu na sever a stávající místní komunikace chodník rozdělují na celkem 4 úseky délek: 150m, 176m, 155m a 177m. Chodník bude respektovat stávající terén. Konstrukce chodníků bude provedena ze zámkové dlažby se štěrkovým podsypem a silničními obrubníky Povrchové vody budou jako doposud odvedeny příčným a podélným sklonem na asfaltovou komunikaci a odtud do stávající kanalizace. Volné plochy budou dle potřeby ohumusovány a zatravněny výsevem parkovou směsí trav.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Výzva k podání nabídky.pdf Oznámení / výzva - jiná 3.2 MB od data uveřejnění
bez omezení
Zadavaci dokumentace.zip Zadávací dokumentace 3.7 MB od data uveřejnění
bez omezení
Oznameni rozhodnuti o výběru dodavatele.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 89.9 kB od 12.7.2018 v 16:00:00
bez omezení
Smlouva.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 7.3 MB od 6.8.2018 v 12:00:00
bez omezení
Dodatek c. 1 k SoD.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1002.2 kB od 9.11.2018 v 14:30:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK