certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Lukov
Adresa: K Lůčkám 350
763 17 Lukov
IČ / IČO: 00284173
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284173
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Lukov

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 18.2.2020 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Zateplení a stavební úpravy budovy OÚ a MŠ v Lukově
ID na profilu zadavatele: 2019107
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
CPV: stavební práce-45000000-7, tepelné izolace-45321000-3, elektroinstalační práce-45310000-3, instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků-45421100-5, vytápění-45232141-2, odstraňování azbestu-45262660-5, kuchyňské zařízení-39221000-7
Předpokládaná hodnota: 20 661 000 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 29.10.2019 v 15:30:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 25.11.2019 v 10:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 18.2.2020

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce jsou stavební úpravy a částečná nadstavba stávající budovy obecního úřadu a mateřské školy v Lukově, včetně úpravy navazujících okolních zpevněných a zatravněných ploch a přeložky přípojky plynu. Součástí stavebních úprav budovy je odstranění boletických panelů obvodového pláště s azbestovými materiály a na to navazující realizace nového montovaného pláště z dřevostavebných prvků, zateplení ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce jsou stavební úpravy a částečná nadstavba stávající budovy obecního úřadu a mateřské školy v Lukově, včetně úpravy navazujících okolních zpevněných a zatravněných ploch a přeložky přípojky plynu. Součástí stavebních úprav budovy je odstranění boletických panelů obvodového pláště s azbestovými materiály a na to navazující realizace nového montovaného pláště z dřevostavebných prvků, zateplení fasády objektu kontaktním zateplovacím systémem včetně navazující výměny výplní otvorů, zateplení střešní vestavby do krovu, nadstavba části objektu nad jídelnou ZŠ z důvodu rozšíření stávající třídy MŠ a úpravy stávajících prostor kuchyně včetně realizace nového technologického řešení kuchyňského provozu.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Výzva k podání nabídky.pdf Výzva k podání nabídek 127.9 kB od data uveřejnění
bez omezení
Zadavaci dokumentace.zip Zadávací dokumentace 31.5 MB od data uveřejnění
bez omezení
Vysvetleni zadavaci dokumentace c. 1.zip Vysvětlení zadávací dokumentace 441.1 kB od 7.11.2019 v 14:15:00
bez omezení
Vysvetleni zadavaci dokumentace c. 2.pdf Vysvětlení zadávací dokumentace 298.1 kB od 11.11.2019 v 9:00:00
bez omezení
Vysvetleni zadavaci dokumentace c. 3.pdf Vysvětlení zadávací dokumentace 76.3 kB od 18.11.2019 v 15:00:00
bez omezení
Oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 89.5 kB od 19.12.2019 v 8:45:00
bez omezení
Smlouva o dílo včetně příloh.zip Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 14.8 MB od 19.2.2020 v 15:45:00
bez omezení
Písemná zpráva zadavatele.pdf Písemná zpráva 139.5 kB od 21.2.2020 v 8:45:00
bez omezení
Dodatek č. 1 k SoD.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 408.4 kB od 6.4.2020 v 14:15:00
bez omezení
Dodatek č. 2.zip Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 330.6 kB od 1.12.2020 v 19:15:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
25504487 RAPOS, spol. s r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
42340802 KKS, spol. s r.o.
25504487 RAPOS, spol s.r.o.
42340454 ERGO VH, spol s r.o.
00147389 POZIMOS, a.s.
26244888 PROVING s.r.o.

Přidání účastníků

×

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka