certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Lukov
Adresa: K Lůčkám 350
763 17 Lukov
IČ / IČO: 00284173
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284173
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Lukov

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 9.10.2020 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Lukov silnice II/489 – rekonstrukce autobusových zastávek „K Lůčkám“
ID na profilu zadavatele: 2020099
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
(dle metodiky poskytovatele dotace...)

Podrobnější popis metodiky poskytovatele dotace

×

Integrovaný regionální operační program, reg. č. CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0015085

CPV: stavební práce 45000000-7, výstavba přístřešků pro autobusové zastávky 45213315-4, chodníky a jiné zpevněné povrchy 45233160-8
Předpokládaná hodnota: 3700000,00
Datum zahájení / uveřejnění: 15.9.2020 v 11:30:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 30.9.2020 v 10:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 9.10.2020

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce stávajícího chodníku včetně vjezdů, zálivů autobusových zastávek včetně nástupních ploch a rekonstrukci silniční obruby silnice II489, jež má ve správě obec.

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce stávajícího chodníku včetně vjezdů, zálivů autobusových zastávek včetně nástupních ploch a rekonstrukci silniční obruby silnice II489, jež má ve správě obec.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Výzva k podání nabídky.pdf Zadávací dokumentace 125.2 kB od data uveřejnění
bez omezení
Zadávací dokumentace.zip Zadávací dokumentace 4.7 MB od data uveřejnění
bez omezení
Oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 99.2 kB od 2.10.2020 v 10:30:00
bez omezení
Smlouva o dílo vcetne prilohy.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 6.9 MB od 13.10.2020 v 19:15:00
bez omezení
Zastávky-KKS-Dodatek-1.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 599.3 kB od 15.12.2020 v 10:00:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
42340802 KKS, spol. s.r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka