certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Napajedla
Adresa: Masarykovo náměstí 89
763 61 Napajedla
IČ / IČO: 00284220
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284220
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Napajedla
Irena Brabcová
577100911
brabcova@napajedla.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 21.12.2015 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Nový Klášter - muzeum III.etapa
ID na profilu zadavatele: 2015007
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
CPV: 45000000-7, 45430000-0, 45233100-0, 44912400-0, 71250000-5, 45316100-6, 45231000-5, 37535280-3, 77300000-3
Předpokládaná hodnota: 6 500 000 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 8.4.2015 v 11:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 11.5.2015 v 9:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 30.6.2015
Datum ukončení plnění smlouvy: 21.12.2015

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce jsou stavební úpravy objektu čp. 304 a přilehlého nádvoří. Cílem stavebních úprav objektu je rekonstrukce dvou nevyužívaných místností v prostorách Nového kláštera na výstavní sál pro stálou expozici kreseb a maleb mapujících historii města Napajedla a místnost určenou pro pořádání workshopů. Cílem stavebních úprav přilehlého nádvoří je vybudování víceúčelových ploch a prvků pro venkovní expozici ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce jsou stavební úpravy objektu čp. 304 a přilehlého nádvoří. Cílem stavebních úprav objektu je rekonstrukce dvou nevyužívaných místností v prostorách Nového kláštera na výstavní sál pro stálou expozici kreseb a maleb mapujících historii města Napajedla a místnost určenou pro pořádání workshopů. Cílem stavebních úprav přilehlého nádvoří je vybudování víceúčelových ploch a prvků pro venkovní expozici muzea a ploch a zařízení pro provozování tradičních místních kulturních akcí.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Výzva k podání nabídky.pdf Písemná výzva ve zjednodušeném podlimitním... 526.3 kB od data uveřejnění
bez omezení
ZD včetně příloh.zip Zadávací dokumentace 140 MB od data uveřejnění
bez omezení
Poskytnutí dodatečných informací k ZD č. 1.zip Dodatečné informace 2.6 MB od 23.4.2015 v 16:30:00
bez omezení
Rozhodnutí o vyloučení_ZESS a.s..pdf Rozhodnutí o vyloučení uchazeče 313.2 kB od 5.6.2015 v 11:45:00
bez omezení
Rozhodnutí o vyloučení_BERGER BOHEMIA a.s..pdf Rozhodnutí o vyloučení uchazeče 239.1 kB od 5.6.2015 v 11:45:00
bez omezení
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 163.4 kB od 5.6.2015 v 11:45:00
bez omezení
SoD + příloha č. 1.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 13.8 MB od 1.7.2015 v 10:00:00
bez omezení
SoD_př. č. 2 + př. č. 3 + př. č. 4.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 16 MB od 1.7.2015 v 10:00:00
bez omezení
Písemná zpráva zadavatele.pdf Písemná zpráva 2 MB od 2.7.2015 v 15:15:00
bez omezení
Zveřejnění výše skutečně uhrazené ceny-Nový Klášter- muzeum III. etapa.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 472.2 kB od 2.2.2016 v 9:00:00
bez omezení
seznam SUB nad 10%.pdf Seznam subdodavatelů dodavatele veřejné... 113.8 kB od 2.2.2016 v 9:00:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název
42339839 SMO a.s.

Seznam uchazečů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název
15547906 ZESS, a.s.
46900918 Pozemní stavitelství Zlín a.s.
45357269 BERGER BOHEMIA a. s.
42339839 SMO a.s.

Seznam subdodavatelů VZ

IČ / IČO Název
18559841 TELETECH Zlín, spol. s r.o.
74278045 Zdeněk Kovařík

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2018 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK