certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Napajedla
Adresa: Masarykovo náměstí 89
763 61 Napajedla
IČ / IČO: 00284220
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284220
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Napajedla
Irena Brabcová
577100911
brabcova@napajedla.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 31.3.2015 zadána vítěznému uchazeči.

Informace o veřejné zakázce

Název: Napajedla - oprava fasády budovy České spořitelny
ID na profilu zadavatele: 00000100
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 13.4.2015 v 9:45:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 31.3.2015

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmět zakázky je vymezen projektovou dokumentací pod názvem ,, Objekt České spořitelny v Napajedlích - fasáda - velkoformátový obklad, kterou zpracoval Ing. Rostislav Omelka, Šrámkova 1091, Zlín. Při realizaci díla bude vybraný uchazeč respektovat všechny technické standardy platné pro realizaci předmětu zakázky. V rámci prací bude provedeno sejmutí stávajících obkladů a omítek a bude provedeno jejich uložení na skládku. Dle vzorku investora bude vyrobena ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmět zakázky je vymezen projektovou dokumentací pod názvem ,, Objekt České spořitelny v Napajedlích - fasáda - velkoformátový obklad, kterou zpracoval Ing. Rostislav Omelka, Šrámkova 1091, Zlín. Při realizaci díla bude vybraný uchazeč respektovat všechny technické standardy platné pro realizaci předmětu zakázky. V rámci prací bude provedeno sejmutí stávajících obkladů a omítek a bude provedeno jejich uložení na skládku. Dle vzorku investora bude vyrobena kopie stávajícího obkladu a předána investoru k odsouhlasení. Na osekaný povrch bude nanesena nová omítka na ni bude osazen nový velkoformátový obklad přesně dle kladečského výkresu, který je součástí projektové dokumentace. Práce budou po celou dobu probíhat za plného provozu budovy. Dále bude po celou dobu realizace zachován provoz na chodníku pro pěší a cyklostezce.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Smlouva o dílo-Napajedla-oprava fasády budovy České spořitelny.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 341.6 kB od 13.4.2015 v 9:45:00
bez omezení
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo VSD00100-Napajedla-oprava fasády budovy České spořitelny.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 100.2 kB od 3.6.2015 v 16:00:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam uchazečů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu uchazečů a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2018 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK