certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Napajedla
Adresa: Masarykovo náměstí 89
763 61 Napajedla
IČ / IČO: 00284220
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284220
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Napajedla
Irena Brabcová
577100911
brabcova@napajedla.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 18.4.2016 zadána vítěznému uchazeči.

Informace o veřejné zakázce

Název: 2. ZŠ Napajedla - oprava sociálních zařízení - 2. etapa
ID na profilu zadavatele: VSD00280
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 18.4.2016 v 16:30:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 18.4.2016

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Stavba řeší opravu sociálního uzlu v 1.-3. NP pavilonu UKV-14Z, sloužícího jako sociální zázemí učeben 2. stupně a v 1. NP pavilonu K4VZ, sloužícího jako zázemí školní jídelny 2. základní školy v Napajedlích. Dispoziční řešení zůstává stávající.

Předmět zakázky

×

Stavba řeší opravu sociálního uzlu v 1.-3. NP pavilonu UKV-14Z, sloužícího jako sociální zázemí učeben 2. stupně a v 1. NP pavilonu K4VZ, sloužícího jako zázemí školní jídelny 2. základní školy v Napajedlích. Dispoziční řešení zůstává stávající.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Smlouva o dílo-2.ZŠ Napajedla-oprava sociálních zařízení -2.etapa-Plynosystém s.r.o..pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 19.1 MB od data uveřejnění
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název
60745967 Plynosystém s.r.o.

Seznam uchazečů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu uchazečů a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2018 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK