certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Napajedla
Adresa: Masarykovo náměstí 89
763 61 Napajedla
IČ / IČO: 00284220
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284220
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Napajedla
Irena Brabcová
577100911
brabcova@napajedla.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 11.4.2017 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Oprava sociálního zázemí 4.b.j. DPS, ul. Pod Kalvárií č.p. 90, Napajedla
ID na profilu zadavatele: 07042017
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 13.4.2017 v 14:15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 11.4.2017

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést pro objednatele v uvedeném objektu rekonstrukci 4 bytových jednotek (2 b.j. ve NP - b.j.: č.9 a 10; a 2b.j. ve 3. NP - b.j. č.:21 a 22)

Předmět zakázky

×

Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést pro objednatele v uvedeném objektu rekonstrukci 4 bytových jednotek (2 b.j. ve NP - b.j.: č.9 a 10; a 2b.j. ve 3. NP - b.j. č.:21 a 22)

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Smlouva o dílo-Oprava soc.zázemí 4b.j. DPS, ul. Pod Kalvárií č.p.90, Napajedla.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 14.7 MB od data uveřejnění
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka