certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Napajedla
Adresa: Masarykovo náměstí 89
763 61 Napajedla
IČ / IČO: 00284220
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284220
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Napajedla
Irena Brabcová
577100911
brabcova@napajedla.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 21.8.2017 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: SPORTOVNÍ AREÁL U ZŠ NAPAJEDLA-III.ETAPA
ID na profilu zadavatele: VSD00412
Druh: Služby
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 31.8.2017 v 10:45:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 21.8.2017

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Zhotovitel se zavazuje zpracovat za podmínek dohodnutých v této smlouvě a předat objednateli architektonickou studii a projektovou dokumentaci pro územní řízení na akci SPORTOVNÍ AREÁL U ZŠ NAPAJEDLA-III.ETAPA 1. STAVBA MĚSTSKÝ BAZÉN, 2. STAVBA HALY PRO MALÉ SPORTY.

Předmět zakázky

×

Zhotovitel se zavazuje zpracovat za podmínek dohodnutých v této smlouvě a předat objednateli architektonickou studii a projektovou dokumentaci pro územní řízení na akci SPORTOVNÍ AREÁL U ZŠ NAPAJEDLA-III.ETAPA 1. STAVBA MĚSTSKÝ BAZÉN, 2. STAVBA HALY PRO MALÉ SPORTY.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
SOD A PROFIL.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 954.4 kB od data uveřejnění
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka