certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Napajedla
Adresa: Masarykovo náměstí 89
763 61 Napajedla
IČ / IČO: 00284220
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284220
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Napajedla
Irena Brabcová
577100911
brabcova@napajedla.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 21.3.2018 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: 1. ZŠ Napajedla - stavební úpravy WC - 1. etapa
ID na profilu zadavatele: VSD00511
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 22.3.2018 v 16:30:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 21.3.2018

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem stavby jsou stavební úpravy a modernizace vybraných sociálních zařízení v prostorách provozovaných 1. Základní školou v bloku A. Stávající základní provozně-dispoziční řešení objektu zůstává zachováno.

Předmět zakázky

×

Předmětem stavby jsou stavební úpravy a modernizace vybraných sociálních zařízení v prostorách provozovaných 1. Základní školou v bloku A. Stávající základní provozně-dispoziční řešení objektu zůstává zachováno.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Smlouva o dílo.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 8.8 MB od data uveřejnění
bez omezení
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.6 MB od 10.9.2018 v 15:30:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
27679322 STAVERA s.r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka