certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Napajedla
Adresa: Masarykovo náměstí 89
763 61 Napajedla
IČ / IČO: 00284220
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284220
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Napajedla
Irena Brabcová
577100911
brabcova@napajedla.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zrušena

Zadavatel dne 17.5.2018 zrušil zakázku.

Informace o veřejné zakázce

Název: Stavební úpravy bytového domu č.p. 737 na sociální bydlení
ID na profilu zadavatele: 2017128
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
(dle metodiky poskytovatele dotace...)

Podrobnější popis metodiky poskytovatele dotace

×

Integrovaný regionální operační program; registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0003047

CPV: stavební práce-45000000-7, úpravy budov-45262700-8, okna, dveře a související položky-44221000-5, stavební zámečnictví a stavební truhlářské práce-45420000-7, instalace a montáž topení, větrání a klimatizace-45331000-6, instalace a montáž plynového zařízení-45333000-0, elektroinstalační práce-45310000-3
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 5.4.2018 v 15:30:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 24.4.2018 v 9:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zrušení zakázky: 17.5.2018

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce jsou stavební úpravy bytového domu, který bude upraven na 8 samostatných bytových jednotek.

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce jsou stavební úpravy bytového domu, který bude upraven na 8 samostatných bytových jednotek.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Výzva k podání nabídky.pdf Oznámení / výzva - jiná 2.6 MB od data uveřejnění
bez omezení
Zadavaci dokumentace.zip Zadávací dokumentace 68 MB od data uveřejnění
bez omezení
Protokol z prohlídky místa plnění.pdf Dokument – jiný 313 kB od 17.4.2018 v 11:15:00
bez omezení
Oznámení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.pdf Rozhodnutí o zrušení 91.4 kB od 17.5.2018 v 13:00:00
bez omezení
Písemná zpráva zadavatele.pdf Písemná zpráva 892.9 kB od 17.5.2018 v 16:00:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka