certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Napajedla
Adresa: Masarykovo náměstí 89
763 61 Napajedla
IČ / IČO: 00284220
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284220
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Napajedla
Irena Brabcová
577100911
brabcova@napajedla.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 12.10.2018 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Oprava kanalizace a doplnění lapolu tuku v areálu mateřské školy v Napajedlích
ID na profilu zadavatele: VSD00522
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 5.6.2018 v 12:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 30.5.2018
Datum ukončení plnění smlouvy: 12.10.2018

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo a projektem předaným zhotovitelem, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

Předmět zakázky

×

Zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo a projektem předaným zhotovitelem, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Smlouva o dílo-Oprava kanalizace a doplnění lapolu tuku v areálu MŠ v Napajedlích-PROMONT Uh.Hradiště s.r.o..pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 9.9 MB od data uveřejnění
bez omezení
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo -Oprava kanalizace a doplnění lapolu tuku v areálu MŠ v Napajedlích-PROMONT Uh.Hradiště s.r.o..pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 7.2 MB od 3.9.2018 v 14:45:00
bez omezení
Skutečně uhrazená cena - VSD00522.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 218.8 kB od 28.5.2019 v 9:45:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
27677443 PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka