certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Napajedla
Adresa: Masarykovo náměstí 89
763 61 Napajedla
IČ / IČO: 00284220
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284220
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Napajedla
Irena Brabcová
577100911
brabcova@napajedla.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 12.11.2018 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Rozšíření sportovního areálu u ZŠ Napajedla
ID na profilu zadavatele: 2018105
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
CPV: stavební práce 45000000-7, výkopové a zemní práce 45112000-5, výstavba víceúčelových sportovních zařízení 45212220-4, stavební zámečnictví a stavební truhlářské práce 45420000-7, stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí 45231300-8, vybavení hřišť 37535200-9, elektroinstalační práce 45310000-3, krajinné úpravy 45112700-2, architektonické, technické a zeměměřičské služby 71250000-5
Předpokládaná hodnota: 10 150 000 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 4.9.2018 v 10:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 24.9.2018 v 9:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 12.11.2018

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je vybudování volejbalového areálu ve východní části školského areálu. Zde je navrženo vybudovat sestavu 2 kurtů na volejbal a 1 kurtu na plážový volejbal. Jako venkovní příslušenství kurtů bude umístěn přízemní sklad antuky a údržbové techniky rozm. 5,0 m x 6,5 m. Potřebné provozní a hygienické zázemí uživatelů je navrženo umístit do nevyužívaného objektu přilehlé kotelny základní školy. Zázemí ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je vybudování volejbalového areálu ve východní části školského areálu. Zde je navrženo vybudovat sestavu 2 kurtů na volejbal a 1 kurtu na plážový volejbal. Jako venkovní příslušenství kurtů bude umístěn přízemní sklad antuky a údržbové techniky rozm. 5,0 m x 6,5 m. Potřebné provozní a hygienické zázemí uživatelů je navrženo umístit do nevyužívaného objektu přilehlé kotelny základní školy. Zázemí tvoří kancelář správce, sklady sportovního vybavení, klubovny, WC, 2 šatny pro 15 sportovců s přilehlými umývárnami. Prostory budou zřízeny formou vestavby do volných prostor kotelny bez změny vnějších rozměrů stavby. Dále bude součástí investice, výstavba nových zpevněných ploch, přístupových chodníků, areálových komunikací a parkovišť, nové oplocení a brána, ozelenění.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Vyzva k podani nabidky.pdf Oznámení / výzva - jiná 542.8 kB od data uveřejnění
bez omezení
Zadavaci dokumentace.zip Zadávací dokumentace 7.3 MB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 4 - PD.zip Zadávací dokumentace 23.9 MB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 5 - VV.zip Zadávací dokumentace 563.2 kB od data uveřejnění
bez omezení
Vysvetleni zadavaci dokumentace c. 1.zip Vysvětlení zadávací dokumentace 224.5 kB od 11.9.2018 v 17:00:00
bez omezení
Protokol z prohlídky mista plnení.pdf Dokument – jiný 292.4 kB od 17.9.2018 v 16:00:00
bez omezení
Oznámení rozhodnuti o výběru dodavatele.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 73 kB od 4.10.2018 v 15:00:00
bez omezení
Rozšíření sportovního areálu, Smlouva o dílo + rozpočet.pdf Ostatní oznámení 58.6 MB od 12.11.2018 v 14:58:12
bez omezení
Písemná zpráva zadavatele.pdf Písemná zpráva 869.5 kB od 13.11.2018 v 15:00:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka