certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Napajedla
Adresa: Masarykovo náměstí 89
763 61 Napajedla
IČ / IČO: 00284220
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284220
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Napajedla
Irena Brabcová
577100911
brabcova@napajedla.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 7.8.2018 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů
ID na profilu zadavatele: 00000019
Druh: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
(dle metodiky poskytovatele dotace...)

Podrobnější popis metodiky poskytovatele dotace

×

Integrovaná regionální operační program

CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 13.9.2018 v 8:30:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 7.8.2018

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

část A: předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu HW a SW vybavení, přičemž specifikace dodávaného zboží včetně souvisejících plnění je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Dodané zboží musí být výhradně nové, originální od výrobce. Prodávající se dále zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.část C: předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

část A: předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu HW a SW vybavení, přičemž specifikace dodávaného zboží včetně souvisejících plnění je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Dodané zboží musí být výhradně nové, originální od výrobce. Prodávající se dále zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.část C: předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu specializovaný systém nákupních procesů, přičemž specifikace dodávaného zboží včetně souvisejících plnění je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Dodané zboží musí být výhradně nové, originální od výrobce. Prodávající se dále zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Kupní smlouva část A - profil.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 447.1 kB od data uveřejnění
bez omezení
Smlouva o komplexní podpoře část A - profil.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 395.3 kB od data uveřejnění
bez omezení
kupní smlouva část C - profil.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 580 kB od data uveřejnění
bez omezení
smlouva o komplexní podpoře část C - profil.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 374.1 kB od data uveřejnění
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2018 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK