certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Štítná nad Vláří-Popov
Adresa: Štítná nad Vláří-Popov 72
763 33 Štítná nad Vláří-Popov
IČ / IČO: 00284556
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284556
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Štítná nad Vláří-Popov
Mgr. Jana Machučová
737569175
stavebni@stitna-popov.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 25.9.2015 zadána vítěznému uchazeči.

Informace o veřejné zakázce

Název: Oprava chodníků v obci Štítná nad Vláří-Popov, konec obce směr Bylnice
ID na profilu zadavatele: 00332015
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 5.10.2015 v 11:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 25.9.2015

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem smlouvy je oprava chodníků ve Štítné nad Vláří, na konci obce od mostu přes Zelenský potok směrem na Bylnici včetně úpravy 9-ti sjezdů na silnici II. třídy. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Objednavatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu.

Předmět zakázky

×

Předmětem smlouvy je oprava chodníků ve Štítné nad Vláří, na konci obce od mostu přes Zelenský potok směrem na Bylnici včetně úpravy 9-ti sjezdů na silnici II. třídy. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Objednavatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Smlouva o dílo č.31 2015 chodníky0001.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 688.7 kB od 5.10.2015 v 11:00:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam uchazečů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu uchazečů a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka