certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Štítná nad Vláří-Popov
Adresa: Štítná nad Vláří-Popov 72
763 33 Štítná nad Vláří-Popov
IČ / IČO: 00284556
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284556
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Štítná nad Vláří-Popov
Mgr. Jana Machučová
737569175
stavebni@stitna-popov.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 25.2.2016 zadána vítěznému uchazeči.

Informace o veřejné zakázce

Název: Rozšíření veřejného osvětlení v obci Štítná nad Vláří
ID na profilu zadavatele: 00022016
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 3.3.2016 v 16:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 25.2.2016

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmět smlouvy je Rozšíření veřejného osvětlení v obci Štítná nad Vláří dle oceněného soupisu prací. Cenová nabídka tvoří přílohou smlouvy a jako taková obnáší nejen cenu, ale i rozsah prací ceně odpovídající.

Předmět zakázky

×

Předmět smlouvy je Rozšíření veřejného osvětlení v obci Štítná nad Vláří dle oceněného soupisu prací. Cenová nabídka tvoří přílohou smlouvy a jako taková obnáší nejen cenu, ale i rozsah prací ceně odpovídající.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Rozšíření VO v obci ŠnV0001.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.6 MB od data uveřejnění
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam uchazečů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu uchazečů a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka