certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Štítná nad Vláří-Popov
Adresa: Štítná nad Vláří-Popov 72
763 33 Štítná nad Vláří-Popov
IČ / IČO: 00284556
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284556
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Štítná nad Vláří-Popov
Ing. Václav Strnad, starosta
577336125
starosta@stitna-popov.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 9.5.2018 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Stavební úpravy hřiště ZŠ Štítná nad Vláří
ID na profilu zadavatele: 2016090
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
(dle metodiky poskytovatele dotace...)

Podrobnější popis metodiky poskytovatele dotace

×

MŠMT

CPV: 45000000-7, 45112000-5, 45212200-8, 37535200-9, 71250000-5
Předpokládaná hodnota: 3 280 000 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 20.9.2016 v 0:15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 22.11.2016
Datum ukončení plnění smlouvy: 9.5.2018

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce jsou opravy sportovních ploch vč. konstrukčních vrstev a odvodnění. Víceúčelové sportoviště bude vybaveno novým obvodovým záchytným oplocením a mobiliářem. Celé sportoviště je doplněno spojovacím chodníkem. V současné době se v areálu nachází asfaltobetonové hřiště, škvárová běžecká rovinka a pískové doskočiště se škvárovou rozběhovou dráhou pro skok do dálky.

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce jsou opravy sportovních ploch vč. konstrukčních vrstev a odvodnění. Víceúčelové sportoviště bude vybaveno novým obvodovým záchytným oplocením a mobiliářem. Celé sportoviště je doplněno spojovacím chodníkem. V současné době se v areálu nachází asfaltobetonové hřiště, škvárová běžecká rovinka a pískové doskočiště se škvárovou rozběhovou dráhou pro skok do dálky.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Výzva k podání nabídky.pdf Písemná výzva ve zjednodušeném podlimitním... 2.1 MB od data uveřejnění
bez omezení
ZD vč. příloh.zip Zadávací dokumentace 21.7 MB od data uveřejnění
bez omezení
Poskytnutí dodatečných informací k ZD č. 1.zip Dodatečné informace 2.3 MB od 29.9.2016 v 13:30:00
bez omezení
Poskytnutí dodatečných informací k ZD č. 2.pdf Dodatečné informace 107.7 kB od 5.10.2016 v 16:15:00
bez omezení
Rozhodnutí o vyloučení_VYSSPA.pdf Rozhodnutí o vyloučení uchazeče 171.7 kB od 4.11.2016 v 15:30:00
bez omezení
Rozhodnutí o vyloučení_EKKL.pdf Rozhodnutí o vyloučení uchazeče 133.5 kB od 4.11.2016 v 15:30:00
bez omezení
Rozhodnutí o vyloučení_Pavlacký.pdf Rozhodnutí o vyloučení uchazeče 200.8 kB od 4.11.2016 v 15:30:00
bez omezení
Rozhodnutí o vyloučení_DISKET.pdf Rozhodnutí o vyloučení uchazeče 192.7 kB od 4.11.2016 v 15:30:00
bez omezení
Rozhodnutí o vyloučení_RENOSPORT.pdf Rozhodnutí o vyloučení uchazeče 204.1 kB od 4.11.2016 v 15:30:00
bez omezení
Rozhodnutí o výběru.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 173.5 kB od 4.11.2016 v 15:30:00
bez omezení
Smlouva o dílo vcetne priloh.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 21.8 MB od 24.11.2016 v 15:30:00
bez omezení
Dodatek č1 SoD 101016 hřiště ZŚ001.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.1 MB od 2.5.2018 v 15:30:00
bez omezení
skut cena SÚ hřiště ZŠ001.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 444.1 kB od 23.5.2018 v 13:00:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název
04817711 MERAT s.r.o.

Seznam uchazečů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu uchazečů a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK