certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Štítná nad Vláří-Popov
Adresa: Štítná nad Vláří-Popov 72
763 33 Štítná nad Vláří-Popov
IČ / IČO: 00284556
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284556
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Štítná nad Vláří-Popov
Ing. Václav Strnad, starosta
577336125
starosta@stitna-popov.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 4.9.2017 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: VN Močidla, k.ú. Popov nad Vláří, odbahnění a oprava
ID na profilu zadavatele: 00000011
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 21.8.2017 v 15:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 4.9.2017

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Jedná se o údržbu rybníka na Havránkovém potoku, v katastru Popov nad Vláří. V rámci údržby bude provedeno odtěžení sedimentu, a dále oprava funkčních objektů. Celé dílo je rozděleno na objekty: SO.01 Odbahnění rybníka, SO.02 Oprava objektů, SO.03 Vyčištění sedimentační nádrže.

Předmět zakázky

×

Jedná se o údržbu rybníka na Havránkovém potoku, v katastru Popov nad Vláří. V rámci údržby bude provedeno odtěžení sedimentu, a dále oprava funkčních objektů. Celé dílo je rozděleno na objekty: SO.01 Odbahnění rybníka, SO.02 Oprava objektů, SO.03 Vyčištění sedimentační nádrže.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
oznámení o výběru nejvhod. nabídky.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 671.3 kB od data uveřejnění
bez omezení
SoD VN Močidlla 001.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 14.1 MB od 15.9.2017 v 13:15:00
bez omezení
Dodatek č 1 SoD 1610 2017 vn močidla001.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 761.7 kB od 15.9.2017 v 13:15:00
bez omezení
Dodatek SoDč2 VN močidla001.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 775.4 kB od 18.6.2018 v 15:15:00
bez omezení
Dodatek smlouvy VN Močidla č3001.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 462.1 kB od 6.11.2018 v 15:00:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK