certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Štítná nad Vláří-Popov
Adresa: Štítná nad Vláří-Popov 72
763 33 Štítná nad Vláří-Popov
IČ / IČO: 00284556
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284556
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Štítná nad Vláří-Popov
Ing. Václav Strnad, starosta
577336125
starosta@stitna-popov.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 20.11.2018 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Doplnění kanalizace a vodovodu v obci Štítná nad Vláří-část Zadní dělnice
ID na profilu zadavatele: 2018012
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: Stavební práce 45000000-7, Stavební práce pro potrubní vedení 45230000-8, Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace 45233000-9, Výkopové a zemní práce 45112000-5, Potrubní materiál 44162100-4, Kladení potrubí 76480000-1, Architektonické, technické a zeměměřičské služby 71250000-5
Předpokládaná hodnota: 4 021 905 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 26.2.2018 v 12:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 28.3.2018 v 10:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 11.5.2018
Datum ukončení plnění smlouvy: 20.11.2018

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je kanalizace KZD (PVC Quantum DN 300 mm,dl. 399,0 m, 8 ks revizních šachet), do které budou napojeny splaškové přípojky a v případě potřeby i bezpečnostní přepady ze vsakovacích objektů přilehlých rodinných domů a vodovod VZD (z PE, De 90 mm, dl. 432,0 m), který bude napojen na stávající vodovod z PVC, DN 200 mm u křižovatky u ZD Javorník.

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je kanalizace KZD (PVC Quantum DN 300 mm,dl. 399,0 m, 8 ks revizních šachet), do které budou napojeny splaškové přípojky a v případě potřeby i bezpečnostní přepady ze vsakovacích objektů přilehlých rodinných domů a vodovod VZD (z PE, De 90 mm, dl. 432,0 m), který bude napojen na stávající vodovod z PVC, DN 200 mm u křižovatky u ZD Javorník.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Výzva k podání nabídky.pdf Oznámení / výzva - jiná 4 MB od data uveřejnění
bez omezení
Zadavaci dokumentace.zip Zadávací dokumentace 8.5 MB od data uveřejnění
bez omezení
Vysvetleni zadavaci dokumentace_c_1.pdf Dodatečné informace 69.6 kB od 9.3.2018 v 10:00:00
bez omezení
Vysvetleni zadavaci dokumentace_c_2.zip Vysvětlení zadávací dokumentace 3.7 MB od 16.3.2018 v 15:00:00
bez omezení
Oznameni rozhodnuti o vyberu dodavatele.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 75.8 kB od 27.4.2018 v 14:00:00
bez omezení
Smlouva.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 20.7 MB od 15.5.2018 v 9:45:00
bez omezení
SHC Doplnění KaV v obci Štítná-ZD001.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 425.5 kB od 29.11.2018 v 13:15:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
73257958 Martin Urban

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK