certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Štítná nad Vláří-Popov
Adresa: Štítná nad Vláří-Popov 72
763 33 Štítná nad Vláří-Popov
IČ / IČO: 00284556
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284556
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Štítná nad Vláří-Popov
Ing. Václav Strnad, starosta
577336125
starosta@stitna-popov.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 21.6.2018 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Oprava cesty v obci Štítná nad Vláří-Popov
ID na profilu zadavatele: 50MBAA18
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 10.5.2018 v 11:15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 7.5.2018
Datum ukončení plnění smlouvy: 21.6.2018

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl.2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl.4. Dílem se rozumí Oprava cesty v obci Štítná nad Vláří-Popov

Předmět zakázky

×

Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl.2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl.4. Dílem se rozumí Oprava cesty v obci Štítná nad Vláří-Popov

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
SoD komunikace STRABAG001.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 3.9 MB od data uveřejnění
bez omezení
Skutečně uhrazená cena.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 453 kB od 12.7.2018 v 14:00:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
60838744 STRABAG, a.s.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK