certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Štítná nad Vláří-Popov
Adresa: Štítná nad Vláří-Popov 72
763 33 Štítná nad Vláří-Popov
IČ / IČO: 00284556
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284556
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Štítná nad Vláří-Popov
Ing. Václav Strnad, starosta
577336125
starosta@stitna-popov.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 30.4.2019 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Rekonstrukce stávající kotelny obecní úřad Štítná nad Vláří č.p.72
ID na profilu zadavatele: 2019Z952
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 3.5.2019 v 10:45:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 30.4.2019

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Zhotovitel se zavazuje provést pro objedatele na svůj náklad a nebezpečí, způsobem, v rozsahu, v kvalitě, v množství (objemu) a za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo oznčené: Rekonstrukce stávající kotelny obecní úřad Štítná nad Vláří č.p.72.

Předmět zakázky

×

Zhotovitel se zavazuje provést pro objedatele na svůj náklad a nebezpečí, způsobem, v rozsahu, v kvalitě, v množství (objemu) a za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo oznčené: Rekonstrukce stávající kotelny obecní úřad Štítná nad Vláří č.p.72.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
SoD 2019Z 952 06 Rekce kotelny OÚ 001.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 10 MB od data uveřejnění
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
46994955 INSTOP, spol. s r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka