certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Čelechovice na Hané
Adresa: Hlavní 9
798 16 Čelechovice na Hané
IČ / IČO: 00288144
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00288144
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Čelechovice na Hané
Jarmila Stawaritschová
582373623
obec@celechovice-na-hane.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

BM asistent s.r.o.
Iva Dokoupilová
724035099
sramkova@bmasistent.cz

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 17.2.2017 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Rekonstrukce ulice Pod Kosířem
ID na profilu zadavatele: 20170009
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 21.2.2017 v 11:15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 17.2.2017

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Stavební práce

Předmět zakázky

×

Stavební práce

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Smlouva o dílo.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 4.6 MB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 536.3 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.1 MB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace.zip Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 6 MB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 376.8 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 376.8 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 5 - Plná moc.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 669.7 kB od data uveřejnění
bez omezení
Dodatek č. 1 k SOD.PDF Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 2.1 MB od 7.9.2017 v 10:15:00
bez omezení
Dodatek č. 2 k SoD.PDF Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.6 MB od 18.12.2017 v 9:45:00
bez omezení
Skutečně uhrazená cena.docx Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 13.7 kB od 18.12.2017 v 9:45:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
43005560 Porr, a.s.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka