certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Čelechovice na Hané
Adresa: Hlavní 9
798 16 Čelechovice na Hané
IČ / IČO: 00288144
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00288144
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Čelechovice na Hané
Jarmila Stawaritschová
582373623
obec@celechovice-na-hane.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

BM asistent s.r.o.
Iva Dokoupilová
724035099
sramkova@bmasistent.cz

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 21.5.2021 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Obecní park u cukrovaru
ID na profilu zadavatele: 20200043
Druh: Služby
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 13.8.2020 v 8:15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 21.7.2020 v 10:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 11.8.2020
Datum ukončení plnění smlouvy: 21.5.2021

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem VZ je kácení a řez dřevin, terénní úpravy, výsadba dřevin, sadební materiál.

Předmět zakázky

×

Předmětem VZ je kácení a řez dřevin, terénní úpravy, výsadba dřevin, sadební materiál.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Smlouva, přílohy č. 1, 3, 4, 5 a 6.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 11.1 MB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 2 Smlouvy.zip Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 12.1 MB od data uveřejnění
bez omezení
Skutečně uhrazená cena.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 68 kB od 24.5.2021 v 9:15:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
29306922 Paměť krajiny s.r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka