certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Čelechovice na Hané
Adresa: Hlavní 9
798 16 Čelechovice na Hané
IČ / IČO: 00288144
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00288144
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Čelechovice na Hané
Jarmila Stawaritschová
582373623
obec@celechovice-na-hane.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

BM asistent s.r.o.
Iva Dokoupilová
724035099
sramkova@bmasistent.cz

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 12.3.2021 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Čelechovice na Hané -Prodloužení inženýrských sítí v ulici Pod Kosířem (vodovod, splašková kanalizace)
ID na profilu zadavatele: 20210005
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 17.3.2021 v 19:30:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 12.3.2021

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

předmětem VZ jsou stavební práce- prodloužení inž. sítí v ulici Pod Kosířem

Předmět zakázky

×

předmětem VZ jsou stavební práce- prodloužení inž. sítí v ulici Pod Kosířem

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Smlouva o dílo, příloha č. 1, 2 a 4.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 10.4 MB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 3 k SoD.rar Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 18.1 MB od data uveřejnění
bez omezení
Dodatek č. 1 k SoD Čelechovice.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.2 MB od 13.7.2021 v 11:00:00
bez omezení
Skutečně uhrazená cena.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 70.5 kB od 19.10.2021 v 11:00:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
25374311 INSTA CZ s.r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka