certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Pěnčín
Adresa: 109
798 57 Pěnčín
IČ / IČO: 00288616
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00288616
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Pěnčín
Ladislav Popelář
582378721
starosta@obecpencin.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

BM asistent s.r.o.
Iva Dokoupilová
724035099
sramkova@bmasistent.cz

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 1.4.2020 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Demolice rodinného domu, Pěnčín č.p. 19
ID na profilu zadavatele: 20180077
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 9.8.2018 v 11:30:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 6.8.2018
Datum ukončení plnění smlouvy: 1.4.2020

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

demoliční práce

Předmět zakázky

×

demoliční práce

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Smlouva o dílo s PB Scom Hranice.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 491.9 kB od data uveřejnění
bez omezení
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s PB SCOM.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 498.2 kB od 17.7.2019 v 11:00:00
bez omezení
Dodatek č. 2 k SOD.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 456.4 kB od 1.4.2020 v 16:15:00
bez omezení
Oznámení o výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 248.9 kB od 1.4.2020 v 16:15:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
25397087 PB SCOM s.r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka