certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Těšetice
Adresa: Těšetice 75
783 46 Těšetice
IČ / IČO: 00299545
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00299545
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Těšetice
Hana Rozsypalová
585954294
podatelna@obec-tesetice.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

SMS služby s.r.o.
Michaela Jelínková
+420602359902
michaela.jelinkova@sms-sluzby.cz

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zrušena

Zadavatel dne 27.11.2020 zrušil zakázku.

Informace o veřejné zakázce

Název: Svoz komunálního odpadu v obcích Těšetice a Luběnice
ID na profilu zadavatele: 20200001
Druh: Služby
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: 2 500 000 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 19.11.2020 v 15:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 7.12.2020 v 10:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zrušení zakázky: 27.11.2020

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti sběru, svozu, odstraňování, využití a likvidace komunálního odpadu v obcích Těšetice a Luběnice, zejména pak směsného a separovaného odpadu.

Předmět zakázky

×

Předmětem zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti sběru, svozu, odstraňování, využití a likvidace komunálního odpadu v obcích Těšetice a Luběnice, zejména pak směsného a separovaného odpadu.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Příloha č. 9 - Čestné prohlášení o uzavření pojistné smlouvy.docx Zadávací dokumentace 15.2 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 8 - Prohlášení o poddodavatelích.docx Zadávací dokumentace 14.1 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 7 - Smlouva o svozu komunálního odpadu - Luběnice.docx Zadávací dokumentace 46.1 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 6 - Smlouva o svozu komunálního odpadu - Tesetice.docx Zadávací dokumentace 47.3 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikaci.docx Zadávací dokumentace 14.8 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.docx Zadávací dokumentace 13.6 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 3 - Specifikace nabídkové ceny - Luběnice.xlsx Zadávací dokumentace 10.8 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 2 - Specifikace nabídkové ceny - Těšetice.xlsx Zadávací dokumentace 11.6 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky.docx Zadávací dokumentace 13.9 kB od data uveřejnění
bez omezení
Výzva + zadávaci dokumentace.pdf Výzva k podání nabídek 280.1 kB od data uveřejnění
bez omezení
Oznámení o zrušení zadávacího řízení.pdf Oznámení / výzva - jiná 208.2 kB od 4.12.2020 v 20:30:00
bez omezení
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.pdf Rozhodnutí o zrušení 205 kB od 4.12.2020 v 20:30:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Stažení zneplatněného dokumentu

×

Chystáte se stáhnout zadavatelem zneplatněný dokument.

Opravdu chcete stáhnout tento dokument?

Ano Ne

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka