certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Těšetice
Adresa: Těšetice 75
783 46 Těšetice
IČ / IČO: 00299545
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00299545
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Těšetice
Hana Rozsypalová
585954294
podatelna@obec-tesetice.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

SMS služby s.r.o.
Michaela Jelínková
+420602359902
michaela.jelinkova@sms-sluzby.cz

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 1.2.2021 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Svoz komunálního odpadu v obcích Těšetice a Luběnice
ID na profilu zadavatele: 20200002
Druh: Služby
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: 2 500 000 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 29.11.2020 v 23:30:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 15.12.2020 v 8:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 1.2.2021

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti sběru, svozu, odstraňování, využití a likvidace komunálního odpadu v obcích Těšetice a Luběnice.

Předmět zakázky

×

Předmětem zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti sběru, svozu, odstraňování, využití a likvidace komunálního odpadu v obcích Těšetice a Luběnice.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Výzva a zadávaci dokumentace - Těšetice + Luběnice.pdf Výzva k podání nabídek 280.1 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky.docx Zadávací dokumentace 13.9 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 2 - Specifikace nabídkové ceny - Těšetice.xlsx Zadávací dokumentace 11.6 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 3 - Specifikace nabídkové ceny - Luběnice.xlsx Zadávací dokumentace 10.8 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.docx Kvalifikační dokumentace 13.6 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikaci.docx Kvalifikační dokumentace 14.8 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 6 - Smlouva o svozu komunálního odpadu - Tesetice.docx Zadávací dokumentace 47 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 7 - Smlouva o svozu komunálního odpadu - Luběnice.docx Zadávací dokumentace 46.2 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 8 - Prohlášení o poddodavatelích.docx Zadávací dokumentace 14.1 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 9 - Čestné prohlášení o uzavření pojistné smlouvy.docx Zadávací dokumentace 15.2 kB od data uveřejnění
bez omezení
Oznámení o výběru dodavatele - Těšetice + Luběnice.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 209.1 kB od 18.12.2020 v 12:00:00
bez omezení
Zpráva o hodnocení nabídek - Těšetice + Luběnice.pdf Dokument – jiný 310.2 kB od 18.12.2020 v 12:00:00
bez omezení
Smlouva o svozu komunálního odpadu - Tesetice.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.5 MB od 5.2.2021 v 18:45:00
bez omezení
Písemná zpráva zadavatele.pdf Písemná zpráva 219.1 kB od 5.2.2021 v 18:45:00
bez omezení
dodatek č. 1 smlouvy FCC.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 128.3 kB od 19.11.2021 v 13:15:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka