certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Těšetice
Adresa: Těšetice 75
783 46 Těšetice
IČ / IČO: 00299545
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00299545
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Těšetice
Hana Rozsypalová
585954294
podatelna@obec-tesetice.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

WebSport & Consulting service s.r.o.
Martin Budiš
+420775337535
budis@wscs.cz

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 31.10.2022 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Stavební úprava tělocvičny v ZŠ a MŠ Těšetice
ID na profilu zadavatele: 20210043
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
CPV: 45430000-0
Předpokládaná hodnota: 3 021 000 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 5.8.2021 v 14:45:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 9.9.2021 v 9:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 6.10.2021
Datum ukončení plnění smlouvy: 31.10.2022

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je v kompletní demontáž stávající dřevěné parketové podlahy a to celého souvrství až na úroveň stávajícího podsypu a následné provedení nové sportovní podlahy s povrchovou úpravou dřevěných parket (předpoklad z dubu) na nový lepený odpružený dřevěný rošt. Součástí prací bude také lokální demontáž stávajícího dřevěného obkladu a kovového kotvení cvičících prvků a jejich následná zpětná montáž v ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem plnění veřejné zakázky je v kompletní demontáž stávající dřevěné parketové podlahy a to celého souvrství až na úroveň stávajícího podsypu a následné provedení nové sportovní podlahy s povrchovou úpravou dřevěných parket (předpoklad z dubu) na nový lepený odpružený dřevěný rošt. Součástí prací bude také lokální demontáž stávajícího dřevěného obkladu a kovového kotvení cvičících prvků a jejich následná zpětná montáž v průběhu provádění nové podlahy. V závěru se provede kompletní zalakování nové dřevěné podlahy a lajnováním.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Příloha č. 1 - obchodní podmínky.docx Zadávací dokumentace 62.6 kB od data uveřejnění
bez omezení
Výzva a zadávací podmínky.pdf Výzva k podání nabídek 234 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů.docx Zadávací dokumentace 24.4 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 3 - Slepý Výkaz výměr.xlsx Zadávací dokumentace 88.1 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 4 - Projketová dokumentace.zip Zadávací dokumentace 902.2 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 5 - Krycí list.docx Zadávací dokumentace 479.3 kB od data uveřejnění
bez omezení
Vysvětlení zadávací dokumentace - 18.8.2021.pdf Dodatečné informace 85.8 kB od 18.8.2021 v 23:15:00
bez omezení
Vysvětlení zadávací dokumentace - 26.8.2021.pdf Vysvětlení zadávací dokumentace 72.6 kB od 26.8.2021 v 19:15:00
bez omezení
Vysvětlení zadávací dokumentace - 1.9.2021.pdf Dodatečné informace 76.6 kB od 1.9.2021 v 9:30:00
bez omezení
Příloha č.1 k vysvětlení ZD ze dne 1.9.2021 - Technická zpráva.pdf Dodatečné informace 350.8 kB od 1.9.2021 v 9:30:00
bez omezení
Vysvětlení zadávací dokumentace - 3.9.2021.pdf Dodatečné informace 72.6 kB od 3.9.2021 v 9:15:00
bez omezení
Oznameni_o_vyberu_nejvhodnejsi_nabidky - podlahy.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 78.7 kB od 13.9.2021 v 21:15:00
bez omezení
SOD.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 855.7 kB od 21.9.2021 v 14:45:00
bez omezení
Písemná zpráva zadavatele.pdf Písemná zpráva 119.9 kB od 21.9.2021 v 14:45:00
bez omezení
cena Stavební úprava tělocvičny ZŠ a MŠ.pdf Cena uhrazená za plnění veřejné zakázky v... 35.2 kB od 21.4.2022 v 10:30:00
bez omezení
dodatek.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 311 kB od 4.8.2022 v 13:30:00
bez omezení
dodatek č. 1 SOD tělocvična Těšetice.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 167.3 kB od 10.8.2022 v 13:00:00
bez omezení
SKM_C250i22110208530.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 35.3 kB od 9.11.2022 v 11:45:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
25560191 sportovní podlahy Zlín s.r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka