certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Tršice
Adresa: Tršice 50
783 57 Tršice
IČ / IČO: 00299588
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00299588
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Tršice
Leona Stejskalová
585957230
ou@trsice.cz

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 29.8.2014 zadána vítěznému uchazeči.

Informace o veřejné zakázce

Název: Revitalizace zámeckého areálu Tršice
ID na profilu zadavatele: 20140619
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
CPV: 45111000-8, 45233160-8, 45232400-6, 45232150-8, 45316100-6, 45231220-3, 45231110-9, 71320000-7, 71250000-5
Předpokládaná hodnota: 9 701 236 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 19.6.2014 v 9:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 8.7.2014 v 10:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 29.8.2014

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební práce na revitalizaci zámeckého areálu v obci Tršice. Podrobný popis předmětu plnění vyplývá z projektové dokumentace stavby (příloha č. 2 svazku 1) a výkazu výměr v příloze (příloha č. 3 svazku 1)

Předmět zakázky

×

Předmětem zakázky jsou stavební práce na revitalizaci zámeckého areálu v obci Tršice. Podrobný popis předmětu plnění vyplývá z projektové dokumentace stavby (příloha č. 2 svazku 1) a výkazu výměr v příloze (příloha č. 3 svazku 1)

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Výzva k podání nabídky.pdf Oznámení / výzva 1.4 MB od 19.6.2014 v 9:00:00
bez omezení
Svazek 2 - Obchodní podmínky.pdf Textová část zadávací dokumentace 646.7 kB od 19.6.2014 v 9:00:00
bez omezení
Svazek 2 - Obchodní podmínky.doc Textová část zadávací dokumentace 564.5 kB od 19.6.2014 v 9:00:00
bez omezení
Svazek 1 - Př.6 - Publicita.pdf Textová část zadávací dokumentace 617 kB od 19.6.2014 v 9:00:00
bez omezení
Svazek 1 - Př.5 - Subdodavatelé.xls Textová část zadávací dokumentace 33.5 kB od 19.6.2014 v 9:00:00
bez omezení
Svazek 1 - Př.5 - Subdodavatelé.pdf Textová část zadávací dokumentace 141.6 kB od 19.6.2014 v 9:00:00
bez omezení
Svazek 1 - Př.4 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikace.pdf Textová část zadávací dokumentace 331.9 kB od 19.6.2014 v 9:00:00
bez omezení
Svazek 1 - Př.4 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikace.docx Textová část zadávací dokumentace 71.8 kB od 19.6.2014 v 9:00:00
bez omezení
Svazek 1 - Př.3 - VV.zip Textová část zadávací dokumentace 338.8 kB od 19.6.2014 v 9:00:00
bez omezení
Svazek 1 - Př.2 - PD.zip Textová část zadávací dokumentace 2.7 MB od 19.6.2014 v 9:00:00
bez omezení
Svazek 1 - Př.1 - Krycí list.pdf Textová část zadávací dokumentace 142.3 kB od 19.6.2014 v 9:00:00
bez omezení
Svazek 1 - Př.1 - Krycí list.doc Textová část zadávací dokumentace 239.5 kB od 19.6.2014 v 9:00:00
bez omezení
Svazek 1 - Kvalifikační dokumentace a pokyny pro uchazeže.pdf Textová část zadávací dokumentace 3.5 MB od 19.6.2014 v 9:00:00
bez omezení
Informace o konání prohlídky místa plnění.pdf Textová část zadávací dokumentace 118.6 kB od 19.6.2014 v 9:00:00
bez omezení
Dodatečná informace č. 1.pdf Dodatečné informace 786.2 kB od 2.7.2014 v 9:09:11
bez omezení
Příloha k DI č.1.zip Dodatečné informace 1.5 MB od 2.7.2014 v 9:09:38
bez omezení
Dodatečná informace č 2.pdf Dodatečné informace 522.6 kB od 15.7.2014 v 13:09:58
bez omezení
Dodatečná informace č. 3.pdf Dodatečné informace 647.2 kB od 21.7.2014 v 11:46:29
bez omezení
Př. k dod. inf. 3 Trsice_VV_20140718.pdf Dodatečné informace 313.7 kB od 21.7.2014 v 11:49:31
bez omezení
Př. k dod. inf. 3 Trsice_VV_20140718.xls Dodatečné informace 361 kB od 21.7.2014 v 11:51:54
bez omezení
Dodatečná informace č. 4.pdf Dodatečné informace 369.1 kB od 25.7.2014 v 10:04:01
bez omezení
Dodatečné informace č. 5.pdf Dodatečné informace 191.7 kB od 29.7.2014 v 12:07:16
bez omezení
Dodatečné informace č. 6.pdf Dodatečné informace 236.8 kB od 30.7.2014 v 10:15:28
bez omezení
Rozhodnutí zadavatele o výběru.pdf Oznámení o výsledku zadávacího řízení 954.3 kB od 6.8.2014 v 14:58:07
bez omezení
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE.pdf Písemná zpráva 191.6 kB od 12.9.2014 v 9:21:23
bez omezení
SoD vč dodatku č 1.pdf Smlouva 1.8 MB od 15.9.2014 v 8:57:18
bez omezení
Dodatek ke smlouvě č. 2.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 910.2 kB od 29.1.2015 v 8:30:00
bez omezení
Dodatek ke smlouvě č. 3.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.5 MB od 29.1.2015 v 8:30:00
bez omezení
Dodatek č 4 ke smlouvě o dílo _podepsan.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.8 MB od 4.2.2015 v 17:00:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název
26798425 MS-stavby s.r.o.

Seznam uchazečů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název
45274924 EUROVIA CS, a.s.
26798425 MS - stavby s.r.o.

Seznam subdodavatelů VZ

IČ / IČO Název
60341530 GEO projekt, sdružení fyzických osob
62360213 Kareta s.r.o.
48395013 Zahrada Olomouc s.r.o.
26836041 Elektromontáže Blesk, s.r.o.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2018 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK