certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: město Jeseník
Adresa: Masarykovo nám. 167/1
790 01 Jeseník
IČ / IČO: 00302724
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00302724
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

město Jeseník
Bc.Jana Gvizdová
+420584498169
jana.gvizdova@mujes.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

město Jeseník
Ing. Jana Gvizdová
584498169
jana.gvizdova@mujes.cz

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zrušena

Zadavatel dne 15.8.2016 zrušil zakázku.

Informace o veřejné zakázce

Název: Parkoviště pod budovou Karla Čapka č.p. 1147
ID na profilu zadavatele: 00000010
Evidenční číslo zakázky ve VVZ: 644406
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
CPV: 45000000-7, 45233100–0, 45316100–6, 45231220–3, 45231300–8
Předpokládaná hodnota: 7 200 000 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 16.6.2016 v 15:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 4.7.2016 v 13:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zrušení zakázky: 15.8.2016

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vybudování parkoviště pro osobní automobily pro 55 stání včetně odvodnění, veřejného osvětlení, přeložek plynovodů a přeložek vodovodní přípojky.

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky je vybudování parkoviště pro osobní automobily pro 55 stání včetně odvodnění, veřejného osvětlení, přeložek plynovodů a přeložek vodovodní přípojky.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Zadávací dokumentace.pdf Zadávací dokumentace 1010.4 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 1 vzorový krycí list nabídky.doc Zadávací dokumentace 151 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 2 vzorový formulář čestné prohlášení o splnění kvalif. předpokladů.doc Zadávací dokumentace 144.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 3 vzorový formulář čestné prohlášení ve smyslu § 68 odst. 3 ZVZ.doc Zadávací dokumentace 136.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 4 návrh smlouvy o dílo.docx Zadávací dokumentace 2.1 MB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 5 vzorový formulář seznam subdodavatelů.doc Zadávací dokumentace 139 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 6 výkaz výměr.zip Zadávací dokumentace 153.9 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 7 soupis vedlejších a ostatních nákladů.xlsx Zadávací dokumentace 17.8 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 8 projektová dokumentace.zip Zadávací dokumentace 19.9 MB od data uveřejnění
bez omezení
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.pdf Písemná výzva ve zjednodušeném podlimitním... 460.4 kB od data uveřejnění
bez omezení
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 01.pdf Dodatečné informace 216.6 kB od 27.6.2016 v 16:15:00
bez omezení
Písemná zpráva zadavatele.pdf Písemná zpráva 286.2 kB od 16.8.2016 v 12:00:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam uchazečů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název
64610063 Technické služby Jeseník a.s.
62360213 KARETA s.r.o.
48035599 SWIETELSKY stavební s.r.o.
60838744 STRABAG a.s.
28597460 Hroší stavby Morava a.s.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2018 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK