certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: město Jeseník
Adresa: Masarykovo nám. 167/1
790 01 Jeseník
IČ / IČO: 00302724
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00302724
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

město Jeseník
Bc.Jana Gvizdová
+420584498169
jana.gvizdova@mujes.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

město Jeseník
Ing. Jana Gvizdová
584498169
jana.gvizdova@mujes.cz

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 30.11.2016 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Cyklistická stezka Jeseník - Česká Ves
ID na profilu zadavatele: 00000011
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: 45233162-2, 45000000-7, 45316100-6
Předpokládaná hodnota: 4 392 072 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 16.6.2016 v 15:30:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 7.7.2016 v 11:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 3.8.2016
Datum ukončení plnění smlouvy: 30.11.2016

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vybudování stezky pro pěší a cyklisty v Jeseníku vedoucí z ulice Tyršova (km 0,000) areálem bývalé pekárny v ulici Otakara Březiny s napojením na stávající účelovou komunikaci v areálu pivovaru, kde stezka končí (km 0,257 79), jejímž účelem je vytvoření souvislé cyklistické trasy z Jeseníku do České Vsi. Povrch stezky je navržen z asfaltobetonu s ohraničením chodníkovými obrubníky. Součástí předmětu veřejné zakázky ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky je vybudování stezky pro pěší a cyklisty v Jeseníku vedoucí z ulice Tyršova (km 0,000) areálem bývalé pekárny v ulici Otakara Březiny s napojením na stávající účelovou komunikaci v areálu pivovaru, kde stezka končí (km 0,257 79), jejímž účelem je vytvoření souvislé cyklistické trasy z Jeseníku do České Vsi. Povrch stezky je navržen z asfaltobetonu s ohraničením chodníkovými obrubníky. Součástí předmětu veřejné zakázky je i vybudování ŽB opěrné zdi s napojením na stávající betonovou opěrnou zeď za pekárnou a gabionové opěrné zdi a dále doplnění veřejného osvětlení cyklostezsky.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
04 PP_MR_Jes_cyklo.pdf Zadávací dokumentace 676.8 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha 01 Krycí list_J_cyklo.docx Zadávací dokumentace 51.9 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha 02.1 ČP ZKP_J_cyklo.doc Zadávací dokumentace 70.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha 02.2 ČP_odb.způsobilost_J_cyklo.doc Zadávací dokumentace 66 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha 02.3 ČP ek.způsobilost_J_cyklo.doc Zadávací dokumentace 56 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha 02.4 Seznam st.p._Jes_cyklo.xls Zadávací dokumentace 53 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha 02.5 ČP o složení tech.týmu_Jes_cyklo.doc Zadávací dokumentace 71.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha 02.6 ČP souhrnné_Jes_cyklo.doc Zadávací dokumentace 67.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha 02.7 ČP o neprokazování KVAL_Jes_cyklo.doc Zadávací dokumentace 61 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha 03 Prohl.o ceně, seznám.se ZD_Jes_cyklo.doc Zadávací dokumentace 61 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha 04 Návrh SoD.doc Zadávací dokumentace 343.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
DI 01_MR_Jes_cyklostezka.pdf Dodatečné informace 341 kB od 23.6.2016 v 9:45:00
bez omezení
DI 02_Jes_cyklostezka.zip Dodatečné informace 500.5 kB od 28.6.2016 v 12:30:00
bez omezení
DI 03_MR_Jes_cyklostezka.pdf Dodatečné informace 373.6 kB od 28.6.2016 v 12:30:00
bez omezení
Oznámení o výběru_Jes Cyklo_Profil.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 199.2 kB od 19.7.2016 v 11:00:00
bez omezení
Cyklistická stezka Jeseník - Česká Ves.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 4 MB od 9.8.2016 v 11:00:00
bez omezení
Cyklistická stezka Jeseník-Česká Ves - dodatek č. 1.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 151.3 kB od 22.9.2016 v 13:30:00
bez omezení
Cyklistická stezka Jeseník-Česká Ves - dodatek č. 2.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 248.5 kB od 6.12.2016 v 9:30:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název
62360213 KARETA s.r.o.

Seznam uchazečů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název
48035599 SWIETELSKY stavební s.r.o.
60838744 STRABAG a.s.
62360213 KARETA s.r.o.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2018 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK