certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: město Jeseník
Adresa: Masarykovo nám. 167/1
790 01 Jeseník
IČ / IČO: 00302724
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00302724
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

město Jeseník
Bc.Jana Gvizdová
+420584498169
jana.gvizdova@mujes.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

město Jeseník
Monika Blandová

monika.blandova@mujes.cz

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 15.12.2016 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Vybudování zastávky autobusu a obratiště u nádraží ČD
ID na profilu zadavatele: 00000012
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: 45000000-7
Předpokládaná hodnota: 1 300 000 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 21.7.2016 v 12:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 3.8.2016 v 13:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 31.8.2016
Datum ukončení plnění smlouvy: 15.12.2016

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího obratiště – zejm. výměna konstrukce vozovky a osazení silničních obrub, dále nový chodník a přístřešek autobusové zastávky. Stavba bude provedena jako celek v rámci jedné stavební etapy. Členění na stavební objekty je navrženo takto:SO 101 Chodník a přístřešek autobusové zastávkySO 102 Obratiště autobusůSO 403 Posun stožáru veřejného osvětleníZadavatel požaduje, aby část ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího obratiště – zejm. výměna konstrukce vozovky a osazení silničních obrub, dále nový chodník a přístřešek autobusové zastávky. Stavba bude provedena jako celek v rámci jedné stavební etapy. Členění na stavební objekty je navrženo takto:SO 101 Chodník a přístřešek autobusové zastávkySO 102 Obratiště autobusůSO 403 Posun stožáru veřejného osvětleníZadavatel požaduje, aby část předmětu veřejné zakázky - SO 102 OBRATIŠTĚ AUTOBUSŮ nebyla plněna prostřednictvím žádného subdodavatele.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Výzva v rozsahu ZD.pdf Zadávací dokumentace 954.6 kB od data uveřejnění
bez omezení
příloha č. 1 - krycí list.doc Zadávací dokumentace 53.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
příloha č. 2 - čestné prohlášení.doc Zadávací dokumentace 49.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
příloha č. 3 - seznam subdodavatelů.doc Zadávací dokumentace 90 kB od data uveřejnění
bez omezení
příloha č. 4 - návrh smlouvy o dílo_dle vzoru 2016_JUDr. Hlína_uprav poj..doc Zadávací dokumentace 251.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
příloha č. 5 návrhu smlouvy o dílo_stavební povolení.PDF Zadávací dokumentace 144.6 kB od data uveřejnění
bez omezení
příloha č. 5_PD_část 1.zip Zadávací dokumentace 8.1 MB od data uveřejnění
bez omezení
příloha č. 5_PD_část 2.zip Zadávací dokumentace 23.7 MB od data uveřejnění
bez omezení
příloha č. 5_PD_část 3.zip Zadávací dokumentace 17.6 MB od data uveřejnění
bez omezení
příloha č. 5_PD_část 4.zip Zadávací dokumentace 111.3 kB od data uveřejnění
bez omezení
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče_STRABAG.pdf Rozhodnutí o vyloučení uchazeče 785.3 kB od 17.8.2016 v 12:15:00
bez omezení
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 739.3 kB od 17.8.2016 v 12:15:00
bez omezení
Vybudování zastávky autobusu a obratiště u nádraží ČD.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 3.8 MB od 5.9.2016 v 16:15:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název
646 10 063 Technické služby Jeseník a.s.

Seznam uchazečů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název
60838744 STRABAG a.s.
646 10 063 Technické služby Jeseník a.s.
285 96 854 JR STaKR s.r.o.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2018 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK