certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: město Jeseník
Adresa: Masarykovo nám. 167/1
790 01 Jeseník
IČ / IČO: 00302724
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00302724
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

město Jeseník
Bc.Jana Gvizdová
+420584498169
jana.gvizdova@mujes.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

město Jeseník
Ing. Jana Gvizdová
584498169
jana.gvizdova@mujes.cz

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 9.1.2018 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Úpravy dispozic interiéru budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku (IPOS) – technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP
ID na profilu zadavatele: 00000013
Druh: Služby
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: 71251000-2, 71317200-5
Předpokládaná hodnota: 1 900 000 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 25.7.2016 v 15:45:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 9.8.2016 v 11:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 12.9.2016
Datum ukončení plnění smlouvy: 9.1.2018

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) po celou dobu provádění stavby až do bezvadného převzetí stavby vč. spolupráce při výběru zhotovitele stavby a výkon koordinátora BOZP při realizaci projektu „Úpravy dispozic interiéru budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku (IPOS)“, a to v parametrech a za podmínek uvedených v příkazní smlouvě.Zakázka je rozdělena na následující části:1. Technický dozor stavebníka2. ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem plnění veřejné zakázky je technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) po celou dobu provádění stavby až do bezvadného převzetí stavby vč. spolupráce při výběru zhotovitele stavby a výkon koordinátora BOZP při realizaci projektu „Úpravy dispozic interiéru budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku (IPOS)“, a to v parametrech a za podmínek uvedených v příkazní smlouvě.Zakázka je rozdělena na následující části:1. Technický dozor stavebníka2. Koordinátor BOZP

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
07 PP_MR_Jes_TDS_BOZP_FINAL.pdf Zadávací dokumentace 680.8 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha 01 Krycí list_Jes.docx Zadávací dokumentace 21.8 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha 02.1 ČP ZKP_Jes.doc Zadávací dokumentace 46 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha 02.2 ČP ek.způsobilost_Jes.doc Zadávací dokumentace 32.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha 02.3 Seznam služeb_Jes.xls Zadávací dokumentace 25.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha 02.4 ČP o složení tech.týmu_Jes.doc Zadávací dokumentace 45.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha 02.5 ČP souhrnné_Jes.doc Zadávací dokumentace 43 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha 02.6 ČP o neprokazování KVAL_Jes.doc Zadávací dokumentace 37.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha 03 Prohl.o ceně, seznám.se ZD_Jes.doc Zadávací dokumentace 37 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha 04 Seznam subdodavatelů MR_Jes.xls Zadávací dokumentace 30 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha 05.1 Návrh PS_TDS.docx Zadávací dokumentace 49.9 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha 05.2 Návrh PS_BOZP.docx Zadávací dokumentace 40.3 kB od data uveřejnění
bez omezení
Rozhodnutí o vyloučení_1_část - FLAGRO a.s..pdf Rozhodnutí o vyloučení uchazeče 307.4 kB od 5.9.2016 v 14:00:00
bez omezení
Rozhodnutí o vyloučení_2. část - FLAGRO a.s..pdf Rozhodnutí o vyloučení uchazeče 303.6 kB od 5.9.2016 v 14:00:00
bez omezení
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky_1.část.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 445.9 kB od 5.9.2016 v 14:00:00
bez omezení
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky_2.část.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 450.3 kB od 5.9.2016 v 14:00:00
bez omezení
Výkon koordinátora BOZP - Úpravy dispozic IPOS.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 443.7 kB od 14.9.2016 v 9:30:00
bez omezení
Výkon technického dozoru stavebníka - Úpravy dispozic budovy IPOS.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 662.9 kB od 14.9.2016 v 10:45:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název
48394637 INKOS-OSTRAVA, a.s.
48394637 INKOS-OSTRAVA, a.s.

Seznam uchazečů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název
28644344 FLAGRO a.s.
48394637 INKOS-OSTRAVA, a.s.
28644344 FLAGRO a.s.
48394637 INKOS-OSTRAVA, a.s.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2018 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK